Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
80 - Lokalplan nr. 80
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen Forholdet til anden planlægning og lovgivning Servitutter Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Tilladelser fra andre myndigheder


Vandareal

Tilladelse fra Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig, til udførelse af kystrelaterede anlægsarbejder inden for lokalplanområdet.

Vejloven/Færdselsloven

Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling, jf. Færdselslovens § 100. Overkørsel til eksisterende kommunalt vejnet kræver tilladelse til vejmyndigheden ved Samsø Kommune.

Råstofloven

Region Midtjylland er myndighed ift. administration af råstofloven på Samsø.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden