Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
80 - Lokalplan nr. 80
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen Forholdet til anden planlægning og lovgivning > Statslige planer > Kystnærhedszonen > Bygge- og beskyttelseslinjer > Miljø > Museumsloven > Teknisk forsyning > Vejlovgivning Servitutter Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Teknisk forsyning


Vandforsyning

Lokalplanområdet vandforsynes fra NordSamsø Vandværk.

Spildevand

Området er tilsluttet det offentlige kloaknet, da det i Spildevandsplan 2012-2016 for Samsø Kommune udlagt som kloakopland nr. E05C med status som spildevandskloakeret.

Varmeforsyning

Der er ikke tilslutningspligt til noget bestemt form for varmeforsyning.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden