Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser og kort
Øvrige bilag
79 - Lokalplan nr. 79
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen Forholdet til anden planlægning og lovgivning Servitutter Bonusvirkning Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Lokalplanens indhold


Lokalplanen fastlægger, at den østlige del af lokalplanområdet skal anvendes til erhvervsformål med havneerhverv i form af færgehavn med tilhørende faciliteter som f.eks. billetluger, ventesal samt opmarchareal, parkeringsareal, busholdeplads, cykelsti og adgangsvej.

Den vestlige del af lokalplanområdet skal anvendes til tekniske formål som trafikanlæg i form af vejareal.

Lokalplanen er opdelt i 2 delområder, hvor delområde 1 udlægges til færgehavn, og delområde 2 udlægges til vejanlæg.

Bebyggelse

Lokalplanen fastlægger en række bebyggelsesregulerende bestemmelser. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må maksimalt være 50, den maksimale bygningshøjde er 8,5 m, og bebyggelse må opføres i maksimalt 2 etager.

Veje, stier og parkering

Lokalplanområdet vejbetjenes via en ny omfartsvej øst om Brundby og via en ny forbindelsesvej mellem den nye færgehavn og Ballenvej. De to nye vejstrækninger dimensioneres for en hastighedsgrænse på 80 km/t.

Inden for færgehavnen opdeles færdselsarealerne mellem trafik til færgen med opmarcharealer, trafik fra færgen samt arealer for parkering, holdeplads for busser og taxaer.

Der vil desuden inden for færgehavnens område blive etableret en dobbeltrettet cykelsti til færgen.

Illustrationen viser et eksempel på, hvordan delområde 1 kan indrettes med færgehavn med indsejling fra nord.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden