Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser og kort
Øvrige bilag
79 - Lokalplan nr. 79
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen > Retningslinjer > Rammebestemmelser Forholdet til anden planlægning og lovgivning Servitutter Bonusvirkning Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Rammebestemmelser


Lokalplanområdet er beliggende i landzone og i søterritoriet.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, idet den østlige del af området ikke indgår som et erhvervsområde med havneerhverv i form af færgehavn og ikke er omfattet af rammebestemmelser, og idet vejanlæggene i landzone heller ikke er omfattet af rammebestemmelser.

Lokalplanen kan derfor kun gennemføres efter kommunalbestyrelsens godkendelse af et tillæg til kommuneplanen for den østlige del af lokalplanområdet og for de dele af lokalplanområdet, hvor vejanlæggene er beliggende i landzone. Den nødvendige ændring af kommuneplanen søges gennemført ved Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2013-2025 for Samsø Kommune.

 


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden