Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser og kort
Øvrige bilag
79 - Lokalplan nr. 79
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen Forholdet til anden planlægning og lovgivning > Statslige planer > Kystnærhedszonen > Bygge- og beskyttelseslinjer > Miljø > Museumsloven > Teknisk forsyning > Landbrugspligt > Vejlovgivning > Miljøvurdering Servitutter Bonusvirkning Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Teknisk forsyning


Vandforsyning

Lokalplanområdet vandforsynes fra SydSamsø Vandværk.

Spildevand

Området er ikke tilsluttet det offentlige kloaknet, da det i Spildevandsplan 2012-2016 for Samsø Kommune ligger uden for kloakoplandet i Ballen.

Varmeforsyning

Der er ikke tilslutningspligt til noget bestemt form for varmeforsyning.

Udløbsledning

Der befinder sig en udløbsledning i søterritoriet for projektet omkring Ballehage. Udløbsledningen er omfattet af Kabelbekendtgørelsen, der udlægger en beskyttelseszone på 200 m langs med og på hver side af ledningen. Rørledningen ejes af Samsø Spildevand.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden