Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser og kort
Øvrige bilag
79 - Lokalplan nr. 79
Servitutoversigt
 

Servitutoversigt


Ved udarbejdelsen af lokalplanen er der registreret følgende tinglyste servitutter, som kan have betydning for bygge- og anlægsarbejder inden for lokalplanens område:

Matr.nr. 2k Brundby By, Tranebjerg

Tinglyst:

Titel:

13.03.1935

Dok om byggelinier mv, vedr 3A

Tinglyst:

Titel:

21.01.1944

Dok om byggelinier mv, vedr 3A

Tinglyst:

Titel:

04.03.1947

Dok om evt.udlægning af vej, vedr 2K

Tinglyst:

Titel:

10.09.1954

Dok om opholds- og baderet mv, vedr 3A

Tinglyst:

Titel:

26.08.1969

Dok om adgangsbegrænsning mv, vedr 3A

Tinglyst:

Titel:

27.01.1982

Landvæsensnævnets overenskomst ang nedlægning af hovedledning mv.

Tinglyst:

Titel:

22.09.1989

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

Tinglyst:

Titel:

07.11.1991

Dok om kabler mv

Tinglyst:

Titel:

13.09.1995

Dok. om forsynings-/afløbsledninger m.v. vedr. 3 A, 2 K.

Tinglyst:

Titel:

Påtaleberettiget:

23.03.2001

Dekl.ang.nedlægning af kabler m.v.,vedr. 3A.

Telia Net, 2600 Glostrup.

Tinglyst:

Titel:

21.02.2005

Dekl. om elkabler samt transformerstation på højst 5 m2 m.v., vedr. 2 A.

 

Matr.nr. 3i Brundby By, Tranebjerg

 

Jævnfør oversigt for matr.nr. 2k Brundby By, Tranebjerg

 

 

Matr.nr. 4f Brundby By, Tranebjerg

Tinglyst:

Titel:

16.03.1938

Dok om tangret mv, vedr 7S,

Tinglyst:

Titel:

15.02.1941

Dok om byggelinier mv, vedr. 4 F,7 S

Tinglyst:

Titel:

24.01.1992

Dok om tilladelse til etablering af vandhul mv, Vedr 4F

 

Matr.nr. 4n Brundby By, Tranebjerg

Tinglyst:

Titel:

13.03.1935

Dok om byggelinier mv, vedr 4A

Tinglyst:

Titel:

04.01.1952

Dok om betingelser for tilslutning til drænledning,vedr. 4A.

Tinglyst:

Titel:

22.09.1989

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv rids på A282, vedr 4A

Tinglyst:

Titel:

07.11.1991

Dok om kabler mv

Tinglyst:

Titel:

11.03.1992

Dok om tilladelse til opførelse af bygninger mv

Tinglyst:

Titel:

Påtaleberettiget:

23.03.2001

Dekl.ang.nedlægning af kabler m.v.,vedr. 4A.

Telia Net, 2600 Glostrup.

Tinglyst:

Titel:

21.02.2005

Dekl. om elkabler samt transformerstation på højst 5 m2 m.v., vedr. 2 A.

 

Matr.nr. 5g Brundby By, Tranebjerg

Tinglyst:

Titel:

01.11.1855

Dok om brøndret, vedr 97B

Tinglyst:

Titel:

17.06.1869

Dok om skelrettelse, vedr 5G,5H

Tinglyst:

Titel:

03.04.1919

Dok om brøndret mv, vedr 97B

Tinglyst:

Titel:

02.11.1929

Dok om drænledning mv, vedr 5G

Tinglyst:

Titel:

13.03.1935

Dok om byggelinier mv, vedr 97B

Tinglyst:

Titel:

07.11.1991

Dok om kabler mv, vedr 5H

Tinglyst:

Titel:

14.11.1994

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

Tinglyst:

Titel:

Påtaleberettiget:

23.03.2001

Dekl.ang.nedlægning af kabler m.v., vedr. 5G

Telia Net, 2600 Glostrup.

Tinglyst:

Titel:

21.02.2005

Dekl. om elkabler samt transformerstation på højst 5 m2 m.v., vedr. 2 A. 

 

Matr.nr. 6e Brundby By, Tranebjerg

Tinglyst:

Titel:

20.11.1913

Dok om vejret, vedr 143AN

Tinglyst:

Titel:

14.08.1928

Dok. om færdselsret m.v., vedr. 52 E

Tinglyst:

Titel:

02.11.1929

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv.

Tinglyst:

Titel:

13.03.1935

Dok om byggelinier mv, vedr 3A

Tinglyst:

Titel:

31.03.1936

Dok om byggelinier mv, vedr 143N,1G

Tinglyst:

Titel:

31.03.1936

Dok om byggelinier mv, vedr 50B

Tinglyst:

Titel:

23.08.1945

Ret til vanding af kreaturer mv, vedr 143AN

Tinglyst:

Titel:

22.02.1961

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv.

Tinglyst:

Titel:

26.08.1969

Dok om adgangsbegrænsning mv, vedr 24B.

Tinglyst:

Titel:

26.08.1969

Dok om adgangsbegrænsning mv, vedr 24 B

Tinglyst:

Titel:

02.09.1987

Dok om transformerstation mv

Tinglyst:

Titel:

22.09.1989

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

Tinglyst:

Titel:

07.11.1991

Dok om kabler mv

Tinglyst:

Titel:

14.11.1994

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

Tinglyst:

Titel:

Påtaleberettiget:

12.07.2002

Dekl. om samhørighed mellem landbrug med bygninger og landbrug uden bygninger m.v.

Jordbrugskommissionen f.Århus Amt

Tinglyst:

Titel::

16.03.2007

Deklaration ang. elkabler m.v. vedr. 143 AN Brundby by.

Tinglyst:

Titel:

17.07.2009

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv vedr. 9A BBY 

Tinglyst:

Titel:

Påtaleberettiget:

20.08.2010

Salgs- og Pantsætningsforbud

RINGKJØBING LANDBOBANK. AKTIESELSKAB

Tinglyst:

Titel:

04.01.2012

El / vand / varme / gas

 

Matr.nr. 7o Brundby By, Tranebjerg

Tinglyst:

Titel:

06.03.1884

Dok om færdselsret mv.

Tinglyst:

Titel:

28.04.1884

Dok om færdselsret mv.

Tinglyst:

Titel:

22.11.1894

Dok om vejservitut mv.

Tinglyst:

Titel:

31.05.1900

Dok om færdselsret mv.

Tinglyst:

Titel:

11.10.1934

Dok om fredning

Tinglyst:

Titel:

16.03.1938

Dok om tangret mv.

Tinglyst:

Titel:

16.08.1945

Dok om ret for P&T til at have kabelhus og forbåke mv.

Tinglyst:

Titel:

20.06.1950

Dok om tangret mv.

Tinglyst:

Titel:

29.08.1952

Dok om forpligtelser mv.

Tinglyst:

Titel:

06.07.1968

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

Tinglyst:

Titel:

14.07.1981

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, vedr 14O

Tinglyst:

Titel:

25.06.1981

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

Tinglyst:

Titel:

13.01.1982

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv brønd, vedr 16M

Tinglyst:

Titel:

18.08.1983

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

Tinglyst:

Titel:

18.08.1983

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv brønd,

Tinglyst:

Titel:

08.08.1985

Dok om vandret mv. 

Tinglyst:

Titel:

27.06.1986

Dok om nedlægning af kabler mv.

Tinglyst:

Titel:

22.09.1989

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

Tinglyst:

Titel:

07.11.1991

Dok om kabler mv

Tinglyst:

Titel:

21.06.1991

Dok om betingelse.

Tinglyst:

Titel:

05.11.1992

Dok om færdselsret mv.

Tinglyst:

Titel:

23.09.1996

Dekl. om elkabler samt transformerstation m.v.

Tinglyst:

Titel:

Påtaleberettiget:

30.07.1996

Samhørighedsdeklaration med 52A,62E,65A og 115F.

Jordbrugskommissionen for Århus amt.

Tinglyst:

Titel:

14.04.1999

Dekl. ang. etablering af afløbsanlæg m.v.

Tinglyst:

Titel:

Påtaleberettiget:

23.03.2001

Dekl. ang.nedlægning af kabler m.v., vedr. 13D og 13S.

Telia Net,2600 Glostrup

Tinglyst:

Titel:

19.02.2008

Dekl. for elkabler, transformerstationer m.v Resp. pr. og omprioritering.

Tinglyst:

Titel:

22.12.2006

Dok. ang. vilkår vedr. vindmølle nær skel mv., vedr. del 1 af 1 B.

Tinglyst:

Titel:

20.06.1925

Dok om strandret mv, vedr 14C

Tinglyst:

Titel:

21.01.1944

Dok om færdselsret mv, vedr 7M

Tinglyst:

Titel:

17.11.1986

Dok om kabler mv, vedr 4E, 7M

Tinglyst:

Titel:

21.04.1982

Overenskomst ang. etablering af fællesledning mv.

Tinglyst:

Titel:

Påtaleberettiget:

23.03.2001

Dekl. ang. nedlægning af kabler m.v.,vedr. 10I,4E,7M.

Telia Net,2600 Glostrup.

Tinglyst:

Titel:

13.09.1906

Dok om færdselsret mv, vedr 4E

Tinglyst:

Titel:

15.02.1941

Dok om byggelinier mv, vedr 7M, 4E

 

Matr.nr. 7p Brundby By, Tranebjerg

 

Jævnfør oversigt for matr.nr. 7o Brundby By, Tranebjerg

 

 

Matr.nr. 7r Brundby By, Tranebjerg

 

Jævnfør oversigt for matr.nr. 7o Brundby By, Tranebjerg

 

 

Matr.nr. 7s Brundby By, Tranebjerg

 

Jævnfør oversigt for matr.nr. 4f Brundby By, Tranebjerg

 

 

Matr.nr. 9a Brundby By, Tranebjerg

Tinglyst:

Titel:

23.10.1920

Dok om at 7G behandles som landejord

Tinglyst:

Titel:

02.11.1929

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, vedr 9A

Tinglyst:

Titel:

13.03.1935

Dok om byggelinier mv, vedr 78A

Tinglyst:

Titel:

30.11.1956

Dok om pligt til at fjerne tilbygning, vedr 78A

Tinglyst:

Titel:

22.02.1961

Forlig for landvæsensretten ang. rørledning, vedr 9A

Tinglyst:

Titel:

26.08.1969

Dok om adgangsbegrænsning mv, vedr 11B

Tinglyst:

Titel:

28.04.1989

Dok om byggelinier mv, vedr 1D,40E,55B,43A, 56B

Tinglyst:

Titel:

22.09.1989

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

Tinglyst:

Titel:

07.11.1991

Dok om kabler mv

Tinglyst:

Titel:

14.11.1994

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

Tinglyst:

Titel:

Påtaleberettiget:

11.08.2000

Dekl.ang. afløbsanlæg,vedligeholdelse, beplantning m.v., vedr.7A,21B.

Samsø Kommunalbestyrelse.

Tinglyst:

Titel:

Påtaleberettiget:

23.03.2001

Dekl.ang.nedlægning af kabler m.v.,vedr. 9A og 21B.

Telia Net, 2600 Glostrup.

Tinglyst:

Titel:

21.02.2005

Dekl. om elkabler samt transformerstation på højst 5 m2 m.v., vedr. 2 A. 

Tinglyst:

Titel:

16.02.2006

Dok. om oversigt. (40e)Lyst i h.t. vejlovens § 112.

Tinglyst:

Titel:

Påtaleberettiget:

22.12.2008

Dok om pumpestation

Samsø Kommune

Tinglyst:

Titel:

17.07.2009

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv vedr. 9A BBY

 

Matr.nr. 10g Brundby By, Tranebjerg

Tinglyst:

Titel:

26.08.1969

Dok om adgangsbegrænsning mv

Tinglyst:

Titel:

25.04.1989

Dok om oversigt mv

Tinglyst:

Titel:

28.04.1989

Dok om byggelinier mv, vedr 1D,40E,55B,43A, 56B

Tinglyst:

Titel:

14.11.1994

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

 

Matr.nr. 11a Brundby By, Tranebjerg

Tinglyst:

Titel:

14.03.1907

Dok om årlig vandafgift

Tinglyst:

Titel:

02.11.1929

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv.

Tinglyst:

Titel:

29.08.1952

Forlig for landvæsensretten ang. rørledning

Tinglyst:

Titel:

08.09.1955

Dok om pligt til at fjerne et hus på 11A med 6 mdrs. varsel

Tinglyst:

Titel:

22.02.1961

Forlig for landvæsensretten ang. rørledning

Tinglyst:

Titel:

26.08.1969

Dok om adgangsbegrænsning mv

Tinglyst:

Titel:

18.08.1983

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv 1 overfaldsbygværk, 2 brønde under terræn, 2 brønde i skel samtbebyggelse, beplantning mv.

Tinglyst:

Titel:

28.04.1989

Dok om byggelinier mv, vedr 1D,40E,55B,43A, 56B

Tinglyst:

Titel:

22.09.1989

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

Tinglyst:

Titel:

07.11.1991

Dok om kabler mv 

Tinglyst:

Titel:

14.11.1994

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

Tinglyst:

Titel:

Påtaleberettiget:

23.03.2001

Dekl.ang.nedlægning af kabler m.v.,vedr. 11A

Telia Net, 2600 Glostrup.

Tinglyst:

Titel:

21.02.2005

Dekl. om elkabler samt transformerstation på højst 5 m2 m.v., vedr. 2 A.

Tinglyst:

Titel:

16.02.2006

Dok. om oversigt. (40e)Lyst i h.t. vejlovens § 112.

Tinglyst:

Titel:

17.07.2009

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv vedr. 9A BBY

 

Matr.nr. 11d Brundby By, Tranebjerg

 

Jævnfør oversigt for matr.nr. 11a Brundby By, Tranebjerg

 

 

Matr.nr. 21b Brundby By, Tranebjerg

Tinglyst:

Titel:

26.05.1923

Dok om færdselsret mv, vedr 21B

Tinglyst:

Titel:

26.05.1923

Dok om færdselsret mv

Tinglyst:

Titel:

02.11.1929

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, vedr 9C

Tinglyst:

Titel:

01.02.1941

Dok om færdselsret mv

Tinglyst:

Titel:

15.02.1941

Dok om byggelinier mv, vedr 8C, 9C

Tinglyst:

Titel:

29.08.1952

Forlig for landvæsensretten ang. rørledning, vedr 8C, 9C

Tinglyst:

Titel:

22.02.1961

Forlig for landvæsensretten ang. rørledning, vedr 9C

Tinglyst:

Titel:

17.05.1967

Dok om oversigt mv

Tinglyst:

Titel:

17.01.1974

Dekl. med post- og telegrafvæsnet vedr. bagbåke m.v., vedr. 21 b

Tinglyst:

Titel:

29.05.1981

Dok om højspænding mv

Tinglyst:

Titel:

29.05.1981

Dok om højspænding mv rids på akt.nr. A 576

Tinglyst:

Titel:

13.01.1982

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv brønd, vedr 16M

Tinglyst:

Titel:

18.08.1983

Dok om kloakledning, 2 brønde i skel samt bebyggelse, beplantning m.v. Rids på A 74 vedr 21B

Tinglyst:

Titel:

18.08.1983

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

Tinglyst:

Titel:

22.03.1989

Dok om elledninger mv

Tinglyst:

Titel:

14.11.1994

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

Tinglyst:

Titel:

14.04.1999

Dekl. ang. etablering af afløbsanlæg m.v. vedr. 20 B.

Tinglyst:

Titel:

Påtaleberettiget:

03.12.1999

Dekl. om samdrift m.v. med ejendommen matr. nr. 5K, 34B, 44A, 59C og 60 B.

Jordbrugskommissionen for Århus amt.

Tinglyst:

Titel:

Påtaleberettiget:

11.08.2000

Dekl.ang. afløbsanlæg,vedligeholdelse, be plantning m.v., vedr.7A,21B.

Samsø Kommunalbestyrelse.

Tinglyst:

Titel:

Påtaleberettiget:

20.12.2000

Dekl. ang. afløbsanlæg, beplantning og be byggelse m.v., vedr. 24 Y.

Samsø Kommunalbestyrelse.

Tinglyst:

Titel:

Påtaleberettiget:

31.01.2001

Dok.om færdselsret m.v. for ejeren af 6B.

Den til enhver tid værende ejer af 6B, vedr. 8C.

Tinglyst:

Titel:

Påtaleberettiget:

23.03.2001

Dekl.ang.nedlægning af kabler m.v., vedr. 8C 16M og 19H.

Telia Net,2600 Glostrup

Tinglyst:

Titel:

Påtaleberettiget:

23.03.2001

Dekl.ang.nedlægning af kabler m.v.,vedr. 9A og 21B.

Telia Net, 2600 Glostrup.

 

Matr.nr. 24a Brundby By, Tranebjerg

Tinglyst:

Titel:

13.03.1935

Dok om byggelinier mv

Tinglyst:

Titel:

26.08.1969

Dok om adgangsbegrænsning mv

Tinglyst:

Titel:

Påtaleberettiget:

23.03.2001

Dekl.ang.nedlægning af kabler m.v.,vedr. 24A

Telia Net, 2600 Glostrup. 

 

Matr.nr. 24ac Brundby By, Tranebjerg

 

Jævnfør oversigt for matr.nr. 6e Brundby By, Tranebjerg

 

 

Matr.nr. 24q Brundby By, Tranebjerg

 

Jævnfør oversigt for matr.nr. 24a Brundby By, Tranebjerg

 

 

Matr.nr. 26e Brundby By, Tranebjerg

Tinglyst:

Titel:

13.03.1935

Dok om byggelinier mv, vedr 26E,24S

Tinglyst:

Titel:

26.08.1969

Dok om adgangsbegrænsning mv, vedr 24S,26E

Tinglyst:

Titel:

14.11.1994

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

 

Matr.nr. 32e Brundby By, Tranebjerg

Tinglyst:

Titel:

26.08.1969

Dok om adgangsbegrænsning mv, vedr 1D,43A, 40E,56B

Tinglyst:

Titel:

14.08.1980

Dekl ang anbringelse af et lavspændingskabel samt jordkabler mv, vedr 43A,40E

Tinglyst:

Titel:

18.08.1983

Dekl ang 274 m kloakledning, 137 m servitutbelagt areal, 2 brønde i skel, 1 pumpestation i skel samt bebyggelse, beplantning mv, Vedr 1D,39B,55B,56B,- rids på A615

Tinglyst:

Titel:

02.04.1985

Dekl ang 88 m kloakledning samt 1 brønd i skel mv, vedr 32E, rids på A586

Tinglyst:

Titel:

28.04.1989

Dok om byggelinier mv, vedr 1D,40E,55B,43A, 56B

Tinglyst:

Titel:

23.02.1996

Dekl. ang. afløbsanlæg m.v., vedr. 1 D,55 B

Tinglyst:

Titel:

04.03.1998

Dekl. ang. etablering af elkabler samt transformerstation m.v., vedr. 1D,43 A,56 B, 40 E.

Tinglyst:

Titel:

16.02.2006

Dok. om oversigt. (40e)Lyst i h.t. vejlovens § 112.

 

Matr.nr. 33a Brundby By, Tranebjerg

Tinglyst:

Titel:

26.08.1969

Dok om adgangsbegrænsning mv

Tinglyst:

Titel:

27.10.1983

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv brønd mv, Vedr 52B

Tinglyst:

Titel:

22.03.1989

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, Vedr 33A

 

Tinglyst:

Titel:

28.04.1989

Dok om byggelinier mv, vedr 1D,40E,55B,43A, 56B

 

Matr.nr. 33b Brundby By, Tranebjerg

Tinglyst:

Titel:

09.04.1935

Dok om årlig afgift til Ballen Vandværk, Ikke til hinder for prioritering

Tinglyst:

Titel:

25.03.1938

Dok om vejret

Tinglyst:

Titel:

06.07.1968

Dok om kabler mv

Tinglyst:

Titel:

26.08.1969

Dok om adgangsbegrænsning mv vedr. 31c, 33b, 56a

Tinglyst:

Titel:

08.02.1982

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv 3 stk brønde mv, vedr 64D

Tinglyst:

Titel:

18.08.1983

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv 1 brønd i skel mv, vedr 33B,46C

Tinglyst:

Titel:

22.03.1989

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, vedr 31C,56A,64D

Tinglyst:

Titel:

25.04.1989

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, vedr 64D

Tinglyst:

Titel:

28.04.1989

Dok om byggelinier mv, vedr 1D,40E,55B,43A, 56B

Tinglyst:

Titel:

02.11.2007

Dok. om betingelse for tilladelse til at udstykke og ophæve landbrugspligten på 1,09 ha til anvendelse til rasteplads og afgræsning af heste i forb. med landboturisme

 

Matr.nr. 35a Brundby By, Tranebjerg

 

Jævnfør oversigt for matr.nr. 7o Brundby By, Tranebjerg

 

 

Matr.nr. 40f Brundby By, Tranebjerg

 

Jævnfør oversigt for matr.nr. 32e Brundby By, Tranebjerg

 

 

Matr.nr. 43a Brundby By, Tranebjerg

 

Jævnfør oversigt for matr.nr. 32e Brundby By, Tranebjerg

 

 

Matr.nr. 46c Brundby By, Tranebjerg

 

Jævnfør oversigt for matr.nr. 33b Brundby By, Tranebjerg

 

 

Matr.nr. 144d Brundby By, Tranebjerg

Tinglyst:

Titel:

03.05.1924

Dok om fælles brandmur/gavl mv

Tinglyst:

Titel:

15.05.1926

Dok om fælles brønd

Tinglyst:

Titel:

26.08.1969

Dok om adgangsbegrænsning mv

Tinglyst:

Titel:

28.04.1989

Dok om byggelinier mv, vedr 1D,40E,55B,43A, 56B

Tinglyst:

Titel:

14.11.1994

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

 

Matr.nr. 1m Tranebjerg By, Tranebjerg

Tinglyst:

Titel:

03.09.1885

Dok om vejret, vedr. 1 M

Tinglyst:

Titel:

13.03.1935

Dok om byggelinier mv, vedr. 1 AH

Tinglyst:

Titel:

13.03.1935

Dok om byggelinier mv, vedr 26E,24S

Tinglyst:

Titel:

16.11.1968

Dok om byggeretligt skel m.v.

Tinglyst:

Titel:

26.03.1969

Dok om vandret mv.

Tinglyst:

Titel:

26.08.1969

Dok om adgangsbegrænsning mv,

Tinglyst:

Titel:

26.08.1969

Dok om adgangsbegrænsning mv, vedr 1M

Tinglyst:

Titel:

22.09.1989

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

Tinglyst:

Titel:

07.11.1991

Dok om kabler mv

Tinglyst:

Titel:

14.11.1994

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

Tinglyst:

Titel:

Påtaleberettiget:

23.03.2001

Dekl.ang.nedlægning af kabler m.v., vedr.1M

Telia Net, 2600 Glostrup.

Tinglyst:

Titel:

19.09.2007

Dekl. om elkabler samt transformerstation på højst 5 m2 m.v. vedr. 28 X

 

Matr.nr. 1o Tranebjerg By, Tranebjerg

Tinglyst:

Titel:

20.11.1913

Dok om vejret, vedr 143AN

Tinglyst:

Titel:

14.08.1928

Dok. om færdselsret m.v., vedr. 52 E

Tinglyst:

Titel:

02.11.1929

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv.

Tinglyst:

Titel:

13.03.1935

Dok om byggelinier mv, vedr 3A

Tinglyst:

Titel:

31.03.1936

Dok om byggelinier mv, vedr 143N,1G

Tinglyst:

Titel:

31.03.1936

Dok om byggelinier mv, vedr 50B

Tinglyst:

Titel:

23.08.1945

Ret til vanding af kreaturer mv, vedr 143AN

Tinglyst:

Titel:

22.02.1961

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv.

Tinglyst:

Titel:

26.08.1969

Dok om adgangsbegrænsning mv, vedr 24B.

Tinglyst:

Titel:

26.08.1969

Dok om adgangsbegrænsning mv, vedr 24 B

Tinglyst:

Titel:

02.09.1987

Dok om transformerstation mv

Tinglyst:

Titel:

22.09.1989

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

Tinglyst:

Titel:

07.11.1991

Dok om kabler mv

Tinglyst:

Titel:

14.11.1994

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

Tinglyst:

Titel:

Påtaleberettiget:

12.07.2002

Dekl. om samhørighed mellem landbrug med bygninger og landbrug uden bygninger m.v.

Jordbrugskommissionen f.Århus Amt

Tinglyst:

Titel:

16.03.2007

Deklaration ang. elkabler m.v. vedr. 143 AN Brundby by.

Tinglyst:

Titel:

17.07.2009

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv vedr. 9A BBY

Tinglyst:

Titel: Påtaleberettiget:

20.08.2010

Salgs- og Pantsætningsforbud

RINGKJØBING LANDBOBANK. AKTIESELSKAB

Tinglyst:

Titel:

04.01.2012

El / vand / varme / gas

 

 


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden