Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser og kort
Øvrige bilag
79 - Lokalplan nr. 79
Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning
 

Lokalplanområdets afgrænsning


Lokalplanområdet omfatter umatrikuleret del af søterritoriet, matr. nre. 7r Brundby By, Tranebjerg, del af matr. nr. 7p Brundby By, Tranebjerg, en ny omfartsvej øst om Brundby og en ny forbindelsesvej mellem den nye færgehavn og Ballenvej. Lokalplanområdet afgrænses dermed på landarealet af landbrugsarealer i det åbne land.

Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 21,1 ha og var ved planens udarbejdelse både offentligt og privat ejet. Området ligger både på søterritoriet og i landzone.

Lokalplanens afgrænsning er markeret på oversigtskortet nedenfor.

 


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden