Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser og kort
Øvrige bilag
79 - Lokalplan nr. 79
Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning
 

Baggrund

Samsø Kommune har besluttet at udarbejde denne lokalplan for at skabe plangrundlag for etablering af en ny færgehavn for ruten mellem Samsø og Sjælland. Placeringen af en ny færgehavn er fastlagt til et område syd for Ballen ved Nørreskiftevej.

Beslutningen har baggrund i, at sejltiden mellem Samsø og Sjælland ønskes reduceret i forhold til sejltiden for den eksisterende rute mellem Kolby Kås og Kalundborg. Med den nye rute ændres sejlafstanden fra 22 sømil til 17 sømil, og sejltiden forkortes med ca. 35 min. fra i dag at vare ca. 110 min. til i fremtiden at vare ca. 75 min.

Udgangspunktet for den nye færgehavn er, at der skal være gode besejlingsforhold. Derudover er placeringen af en ny færgehavn betinget af flere forhold, f.eks. kysten, vanddybder og sejlafstand samt lokalisering i forhold til den eksisterende infrastruktur på Samsø.

Projektet for Ballen Færgehavn har et omfang, der har betydet, at Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres en vurdering af virkning på miljøet (VVM) for projektet. Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har myndighedsansvaret for VVM med Samsø Kommune som bygherre og ansøger for projektet. Aarhus Kommune er jf. Lov om forpligtigende kommunal samarbejder bemyndiget til at behandle sager og træffe afgørelser omkring VVM på Samsø.

Havneprojektet for Ballen Færgehavn kræver samtidig en større ændring af kommuneplanen og herunder inddragelse af offentligheden. Samsø Kommune har derfor udarbejdet et debatoplæg med et hovedforslag og med alternative forslag til placering af færgehavnen med tilhørende forslag til vejbetjening. Dette debatoplæg har været i offentlig høring i efteråret 2012. Formålet med høringen var indkaldelse af idéer og forslag til den videre planlægning og indkredsning af indholdet af VVM-redegørelsen.

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden