Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
78 - Lokalplan nr. 78
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen > Retningslinjer > Rammebestemmelser Forholdet til anden planlægning og lovgivning Servitutter Bonusvirkning Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Rammebestemmelser


Lokalplanområdet er beliggende i landzone og i søterritoriet. En mindre del af lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde Brundby nr. 19-2110. Denne mindre del ændrer ikke zonestatus ved nærværende lokalplanlægning. Rammebestemmelserne for rammeområde Brundby nr. 19-2110 er gengivet nedenfor.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, idet den østlige del af området ikke indgår som et erhvervsområde med havneerhverv i form af færgehavn og ikke er omfattet af rammebestemmelser, og idet vejanlæggene i landzone uden for rammeområde Brundby nr. 19-2110 heller ikke er omfattet af rammebestemmelser.

Lokalplanen kan derfor kun gennemføres efter kommunalbestyrelsens godkendelse af et tillæg til kommuneplanen for den østlige del af lokalplanområdet og for de dele af lokalplanområdet, hvor vejanlæggene er beliggende i landzone uden for rammeområde Brundby nr. 19-2110. Den nødvendige ændring af kommuneplanen søges gennemført ved Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Samsø Kommune.

Brundby nr. 19-2110

Anvendelse generelt Blandet byområde med boliger, butikker, service, erhvervsfunktioner mv.
Anvendelse konkret Blandet byområde med boliger, butikker, service, erhvervsfunktioner mv.
Zonestatus Landzone - overføres til byzone ved lokalplan
Bebyggelsesprocent  
Max. antal etager 1,5
Max. bygningshøjde i meter 8,5
Miljøklasse 1 til 3
Bestemmelser Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement
Forsyning Fjernvarme
Lokalplan  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden