Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
78 - Lokalplan nr. 78
Servitutoversigt
 

Servitutoversigt


Ved udarbejdelsen af lokalplanen er der registreret følgende tinglyste servitutter, som kan have betydning for bygge- og anlægsarbejder inden for lokalplanens område:

Matr.nr. 4f Brundby By, Tranebjerg

Tinglyst:

Titel:

16.03.1938

Dok om tangret mv, vedr 7S,

Tinglyst:

Titel:

15.02.1941

Dok om byggelinier mv, vedr. 4 F,7 S

Tinglyst:

Titel:

24.01.1992

Dok om tilladelse til etablering af vandhul mv, Vedr 4F

 

Matr.nr. 7o Brundby By, Tranebjerg

Tinglyst:

Titel:

06.03.1884

Dok om færdselsret mv.

Tinglyst:

Titel:

28.04.1884

Dok om færdselsret mv.

Tinglyst:

Titel:

22.11.1894

Dok om vejservitut mv.

Tinglyst:

Titel:

31.05.1900

Dok om færdselsret mv.

Tinglyst:

Titel:

11.10.1934

Dok om fredning

Tinglyst:

Titel:

16.03.1938

Dok om tangret mv.

Tinglyst:

Titel:

16.08.1945

Dok om ret for P&T til at have kabelhus og forbåke mv.

Tinglyst:

Titel:

20.06.1950

Dok om tangret mv.

Tinglyst:

Titel:

29.08.1952

Dok om forpligtelser mv.

Tinglyst:

Titel:

06.07.1968

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

Tinglyst:

Titel:

14.07.1981

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, vedr 14O

Tinglyst:

Titel:

25.06.1981

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

Tinglyst:

Titel:

13.01.1982

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv brønd, vedr 16M

Tinglyst:

Titel:

18.08.1983

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

Tinglyst:

Titel:

18.08.1983

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv brønd,

Tinglyst:

Titel:

08.08.1985

Dok om vandret mv.

Tinglyst:

Titel:

27.06.1986

Dok om nedlægning af kabler mv.

Tinglyst:

Titel:

22.09.1989

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

Tinglyst:

Titel:

07.11.1991

Dok om kabler mv

Tinglyst:

Titel:

21.06.1991

Dok om betingelse.

Tinglyst:

Titel:

05.11.1992

Dok om færdselsret mv.

Tinglyst:

Titel:

23.09.1996

Dekl. om elkabler samt transformerstation m.v.

Tinglyst:

Titel:

Påtaleberettiget:

30.07.1996

Samhørighedsdeklaration med 52A,62E,65A og 115F.

Jordbrugskommissionen for Århus amt.

Tinglyst:

Titel:

14.04.1999

Dekl. ang. etablering af afløbsanlæg m.v.

Tinglyst:

Titel:

Påtaleberettiget:

23.03.2001

Dekl. ang.nedlægning af kabler m.v., vedr. 13D og 13S.

Telia Net,2600 Glostrup

Tinglyst:

Titel:

19.02.2008

Dekl. for elkabler, transformerstationer m.v Resp. pr. og omprioritering.

Tinglyst:

Titel:

22.12.2006

Dok. ang. vilkår vedr. vindmølle nær skel mv., vedr. del 1 af 1 B.

Tinglyst:

Titel:

20.06.1925

Dok om strandret mv, vedr 14C

Tinglyst:

Titel:

21.01.1944

Dok om færdselsret mv, vedr 7M

Tinglyst:

Titel:

17.11.1986

Dok om kabler mv, vedr 4E, 7M

 

Tinglyst:

Titel:

21.04.1982

Overenskomst ang. etablering af fællesledning mv.

Tinglyst:

Titel:

Påtaleberettiget:

23.03.2001

Dekl. ang. nedlægning af kabler m.v.,vedr. 10I,4E,7M.

Telia Net,2600 Glostrup.

Tinglyst:

Titel:

13.09.1906

Dok om færdselsret mv, vedr 4E

Tinglyst:

Titel:

15.02.1941

Dok om byggelinier mv, vedr 7M, 4E

 

Matr.nr. 7p Brundby By, Tranebjerg

 

Jævnfør oversigt for matr.nr. 7o Brundby By, Tranebjerg

 

 

Matr.nr. 7r Brundby By, Tranebjerg

 

Jævnfør oversigt for matr.nr. 7o Brundby By, Tranebjerg

 

 

Matr.nr. 7s Brundby By, Tranebjerg

 

Jævnfør oversigt for matr.nr. 4f Brundby By, Tranebjerg

 

 

Matr.nr. 10a Brundby By, Tranebjerg

Tinglyst:

Titel:

26.08.1969

Dok om adgangsbegrænsning mv, vedr 10A, 144H

Tinglyst:

Titel:

19.04.1979

Dekl ang.1 stk lavspændingskabel mv, vedr. 12A, rids på B521

Tinglyst:

Titel:

16.04.1982

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, vedr 12A

Tinglyst:

Titel:

18.08.1983

Dok. om anlægning af kloakledning, 3 brønde under terræn samt 1 brønd i skel m.v.

Tinglyst:

Titel:

09.04.1984

Dok om ret for Post- og Telegrafvæsnet samt Jydsk Telefon A/S til nedlægning af kabler mv., vedr 10A

Tinglyst:

Titel:

20.03.1985

Dok om forsynings-/afløbsledninger,brønd mv. vedr 10A, 144H

Tinglyst:

Titel:

04.06.1985

Dok om forsynings-/afløbsledninger,brønde mv vedr 12A

Tinglyst:

Titel:

14.04.1987

Dok om transformerstation mv, vedr 10A, 12A

Tinglyst:

Titel:

28.04.1989

Dok om byggelinier mv, vedr 1D,40E,55B,43A, 56B

 

Tinglyst:

Titel:

22.09.1989

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

Tinglyst:

Titel:

07.11.1991

Dok om kabler mv

Tinglyst:

Titel:

14.11.1994

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

Tinglyst:

Titel:

05.11.1997

Dekl. om samdrift og afhændelse m.v. Tillige lyst på ejendommen 1 G m.fl., Toftebjerg.

Tinglyst:

Titel:

04.03.1998

Dekl. ang. anbringelse af elkabler samt transformerstation m.v.,vedr. 10 A.

Tinglyst:

Titel:

Påtaleberettiget:

11.08.2000

Dekl.ang. afløbsanlæg,vedligeholdelse,beplantning m.v., vedr.10A,12A.

Samsø Kommunalbestyrelse.

Tinglyst:

Titel:

Påtaleberettiget:

20.12.2000

Dekl. ang. afløbsanlæg, beplantning og beplantning m.v., vedr. 24AA

Samsø Kommunalbestyrelse.

Tinglyst:

Titel:

Påtaleberettiget:

23.02.2001

Dekl.ang.færdselsret for ejerne af 7AG og 25H,Brundby, vedr.12A.

De til en hver tid værende ejere af 7AG,25H.

Tinglyst:

Titel:

Påtaleberettiget:

23.03.2001

Dekl.ang.nedlægning af kabler m.v.,vedr. 10A og 144H.

Telia Net, 2600 Glostrup

Tinglyst:

Titel:

Påtaleberettiget:

15.05.2003

Dekl. om etablering af afløbsledning, ved ligeholdelse m.v., vedr. 10a.

Samsø Byråd.

Tinglyst:

Titel:

21.02.2005

Dekl. om elkabler samt transformerstation på højst 5 m2 m.v., vedr. 2 A.

Tinglyst:

Titel:

17.07.2009

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv vedr. 9A BBY

 

Matr.nr. 10h Brundby By, Tranebjerg

Tinglyst:

Titel:

Påtaleberettiget:

11.08.2000

Dekl. ang. afløbsanlæg, vedligeholdelse, beplantning m.v., vedr.26A.

Samsø Kommunalbestyrelse.

Tinglyst:

Titel:

Påtaleberettiget:

23.03.2001

Dekl.ang.nedlægning af kabler m.v.,vedr. 26A

Telia Net, 2600 Glostrup.

 

Matr.nr. 10n Brundby By, Tranebjerg

Tinglyst:

Titel:

19.04.1979

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

Tinglyst:

Titel:

22.09.1989

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

Tinglyst:

Titel:

07.11.1991

Dok om kabler mv

Tinglyst:

Titel:

14.11.1994

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

Tinglyst:

Titel:

Påtaleberettiget:

20.12.2000

Dekl. ang. afløbsanlæg, bebyggelse og beplantning m.v.

Samsø Kommunalbestyrelse.

 

Matr.nr. 11a Brundby By, Tranebjerg

Tinglyst:

Titel:

14.03.1907

Dok om årlig vandafgift

Tinglyst:

Titel:

02.11.1929

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv.

Tinglyst:

Titel:

29.08.1952

Forlig for landvæsensretten ang. rørledning

Tinglyst:

Titel:

08.09.1955

Dok om pligt til at fjerne et hus på 11A med 6 mdrs. varsel

Tinglyst:

Titel:

22.02.1961

Forlig for landvæsensretten ang. rørledning

Tinglyst:

Titel:

26.08.1969

Dok om adgangsbegrænsning mv

Tinglyst:

Titel:

18.08.1983

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv 1 overfaldsbygværk, 2 brønde under terræn, 2 brønde i skel samtbebyggelse, beplantning mv.

Tinglyst:

Titel:

28.04.1989

Dok om byggelinier mv, vedr 1D,40E,55B,43A, 56B

Tinglyst:

Titel:

22.09.1989

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

Tinglyst:

Titel:

07.11.1991

Dok om kabler mv

Tinglyst:

Titel:

14.11.1994

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

Tinglyst:

Titel:

Påtaleberettiget:

23.03.2001

Dekl.ang.nedlægning af kabler m.v.,vedr. 11A

Telia Net, 2600 Glostrup.

Tinglyst:

Titel:

21.02.2005

Dekl. om elkabler samt transformerstation på højst 5 m2 m.v., vedr. 2 A.

 

Tinglyst:

Titel:

16.02.2006

Dok. om oversigt. (40e)Lyst i h.t. vejlovens § 112.

Tinglyst:

Titel:

17.07.2009

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv vedr. 9A BBY

 

Matr.nr. 21e Brundby By, Tranebjerg

Tinglyst:

Titel:

12.03.1903

Dok om ret til vej, vedr 13A,13C

Tinglyst:

Titel:

14.03.1907

Dok om årlig vandafgift, vedr 13I

Tinglyst:

Titel:

31.07.1913

Dok om ret til vandsted, vedr 7I

Tinglyst:

Titel:

30.08.1948

Dok om forbud mod anbringelse af genstande over en vis højde, vedr 23A, 21E.

Tinglyst:

Titel:

29.08.1952

Forlig for landvæsensretten ang rørledning, vedr 22A

Tinglyst:

Titel:

29.08.1952

Forlig for landvæsensretten ang. rørledning

Tinglyst:

Titel:

06.07.1968

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, vedr 24æ. Rids på akt. B 565

Tinglyst:

Titel:

08.10.1968

Dok om levering af vand mv

Tinglyst:

Titel:

29.05.1981

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, vedr 21E

Tinglyst:

Titel:

29.05.1981

Dok om højspænding mv.Rids på A153

Tinglyst:

Titel:

16.04.1982

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, vedr 10D

Tinglyst:

Titel:

20.03.1985

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv brønd, vedr. 7 AF. Rids på A 167

Tinglyst:

Titel:

22.09.1989

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

Tinglyst:

Titel:

04.10.1990

Dok om etablering af vandhul samt vedligeholdelse mv

Tinglyst:

Titel:

07.11.1991

Dok om kabler mv

Tinglyst:

Titel:

14.11.1994

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

Tinglyst:

Titel:

23.09.1996

Dekl. om elkabler samt transformerstation m.v., vedr. 7 M.

Tinglyst:

Titel:

03.03.2000

Lokalplan nr.37, ang.vindmøller på Brundby Mark, vedr. 7AG Brundby,

Tinglyst:

Titel:

Påtaleberettiget:

01.12.2000

Dekl. ang. færdselsret for ejerne af 7 ag og 25 h Brundby, vedr. 22A.

De til enhver tid værende ejere af 7 ag og 25 h Brundby.

Tinglyst:

Titel:

Påtaleberettiget:

11.08.2000

Dekl.ang. afløbsanlæg,vedligeholdelse,beplantning m.v.,vedr. 7M.

Samsø Kommunalbestyrelse.

Tinglyst:

Titel:

Påtaleberettiget:

23.03.2001

Dekl.ang.nedlægning af kabler m.v.,vedr. 21E

Telia Net, 2600 Glostrup.

Tinglyst:

Titel:

Påtaleberettiget:

20.12.2000

Dekl. ang. afløbsanlæg, beplantning og be byggelse m.v., vedr. 23 A og 24 Æ.

Samsø Kommunalbestyrelse.

Tinglyst:

Titel:

Påtaleberettiget:

12.07.2002

Dekl. om samhørighed mellem et landbrug med bygninger og landb.uden bygninger m.v.

Jordbrugskommissionen f. Århus Amt

Tinglyst:

Titel:

21.02.2005

Dekl. om elkabler samt transformerstation på højst 5 m2 m.v., vedr. 13 O.

Tinglyst:

Titel:

Påtaleberettiget:

20.08.2010

Salgs- og Pantsætningsforbud

RINGKJØBING LANDBOBANK. AKTIESELSKAB

 

Matr.nr. 24d Brundby By, Tranebjerg

Tinglyst:

Titel:

30.08.1948

Dok om oversigt mv

 

Matr.nr. 24t Brundby By, Tranebjerg

 

Ingen servitutter.

 

 

Matr.nr. 24y Brundby By, Tranebjerg

Tinglyst:

Titel:

26.05.1923

Dok om færdselsret mv, vedr 21B

Tinglyst:

Titel:

26.05.1923

Dok om færdselsret mv

Tinglyst:

Titel:

02.11.1929

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, vedr 9C

Tinglyst:

Titel:

01.02.1941

Dok om færdselsret mv

 

Tinglyst:

Titel:

15.02.1941

Dok om byggelinier mv, vedr 8C, 9C

Tinglyst:

Titel:

29.08.1952

Forlig for landvæsensretten ang. rørledning, vedr 8C, 9C

Tinglyst:

Titel:

22.02.1961

Forlig for landvæsensretten ang. rørledning, vedr 9C

Tinglyst:

Titel:

17.05.1967

Dok om oversigt mv

Tinglyst:

Titel:

17.01.1974

Dekl. med post- og telegrafvæsnet vedr. bagbåke m.v., vedr. 21 b

Tinglyst:

Titel:

29.05.1981

Dok om højspænding mv

Tinglyst:

Titel:

29.05.1981

Dok om højspænding mv rids på akt.nr. A 576

Tinglyst:

Titel:

13.01.1982

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv brønd, vedr 16M

Tinglyst:

Titel:

18.08.1983

Dok om kloakledning, 2 brønde i skel samt bebyggelse, beplantning m.v. Rids på A 74 vedr 21B

Tinglyst:

Titel:

18.08.1983

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

Tinglyst:

Titel:

22.03.1989

Dok om elledninger mv

Tinglyst:

Titel:

14.11.1994

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

Tinglyst:

Titel:

14.04.1999

Dekl. ang. etablering af afløbsanlæg m.v. vedr. 20 B.

Tinglyst:

Titel:

Påtaleberettiget:

03.12.1999

Dekl. om samdrift m.v. med ejendommen matr. nr. 5K, 34B, 44A, 59C og 60 B.

Jordbrugskommissionen for Århus amt.

Tinglyst:

Titel:

Påtaleberettiget:

11.08.2000

Dekl.ang. afløbsanlæg,vedligeholdelse, be plantning m.v., vedr.7A,21B.

Samsø Kommunalbestyrelse.

Tinglyst:

Titel:

Påtaleberettiget:

20.12.2000

Dekl. ang. afløbsanlæg, beplantning og be byggelse m.v., vedr. 24 Y.

Samsø Kommunalbestyrelse.

Tinglyst:

Titel:

Påtaleberettiget:

31.01.2001

Dok.om færdselsret m.v. for ejeren af 6B.

Den til enhver tid værende ejer af 6B, vedr. 8C.

Tinglyst:

Titel:

Påtaleberettiget:

23.03.2001

Dekl.ang.nedlægning af kabler m.v., vedr. 8C 16M og 19H.

Telia Net,2600 Glostrup

Tinglyst:

Titel:

Påtaleberettiget:

23.03.2001

Dekl.ang.nedlægning af kabler m.v.,vedr. 9A og 21B.

Telia Net, 2600 Glostrup.

 

Matr.nr. 24z Brundby By, Tranebjerg

 

Jævnfør oversigt for matr.nr. 21e Brundby By, Tranebjerg

 

 

Matr.nr. 24ø Brundby By, Tranebjerg

Tinglyst:

Titel:

Påtaleberettiget:

20.12.2000

Dekl. ang. afløbsanlæg,og beplantning m.v., vedr. 24 H.

Samsø Kommunalbestyrelse.

 

Matr.nr. 75d Brundby By, Tranebjerg

Tinglyst:

Titel:

18.02.1904

Dok om brøndret mv, Vedr 75D

Tinglyst:

Titel:

13.03.1935

Dok om byggelinier mv (4372)

Tinglyst:

Titel:

14.06.1965

Dok om byggelinier mv, Vedr 75F,75D,137C

Tinglyst:

Titel:

14.11.1994

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

 

Matr.nr. 75f Brundby By, Tranebjerg

Tinglyst:

Titel:

18.02.1904

Dok om brøndret mv, Vedr 75D

Tinglyst:

Titel:

13.03.1935

Dok om byggelinier mv (4372)

Tinglyst:

Titel:

14.06.1965

Dok om byggelinier mv, Vedr 75F,75D,137C

Tinglyst:

Titel:

14.11.1994

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

 

Matr.nr. 128a Brundby By, Tranebjerg

Tinglyst:

Titel:

13.03.1935

Dok om byggelinier mv, vedr 3A

Tinglyst:

Titel:

14.11.1994

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

 

Matr.nr. 137c Brundby By, Tranebjerg

Tinglyst:

Titel:

18.02.1904

Dok om brøndret mv, Vedr 75D

Tinglyst:

Titel:

13.03.1935

Dok om byggelinier mv (4372)

Tinglyst:

Titel:

14.06.1965

Dok om byggelinier mv, Vedr 75F,75D,137C

Tinglyst:

Titel:

14.11.1994

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

 

Matr.nr. 144h Brundby By, Tranebjerg

 

Jævnfør oversigt for matr.nr. 10a Brundby By, Tranebjerg

 

 

 


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden