Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
78 - Lokalplan nr. 78
 

Delområde 2Plansystem ID 2280336 
Plansystemets objektkode for delområder 30 
Plansystemets kode for plantype Normalt delområde 
Lokalplan som delområdet er knyttet til 2280334 
Delområdenummer Delområde 2 
Markering af at planen er kompleks Planens bestemmelser kan godt registreres 
Planen regulerer IKKE anvendelse Anvendelse reguleres 
Anvendelse generelt Tekniske anlæg 
Zonestatus for det samlede delområde reguleres IKKE entydigt som enten "byzone" eller "sommerhusområde" Falsk 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen 23. oktober 2013 
Dato for endelig vedtagelse i kommunalbestyrelsen 4. februar 2014 
Delområdet regulerer IKKE bebyggelsesomfang Bebyggelsesomfang reguleres 
Delområdet regulerer IKKE Udstykning Udstykning reguleres 
Sortering (skriv tal mellem 100 og 999) 120 
omraadets_anvendelse #.# Delområde 2 er udlagt til tekniske anlæg som trafikanlæg i form af vejareal med dertil knyttede rabatter, vejskråninger, grøfter og andre vejtekniske anlæg. 
Bebyggelsens_omfang_og placering For delområde 2 gælder

#.# Inden for delområde 2 må der ikke opføres bebyggelse. 
vej_sti_og_parkeringsforhold

For delområde 2 gælder

#.# Inden for delområde 2 skal vej B-C udlægges i min. 9,5 meters bredde og anlægges med min. 6,5 meters kørebane.

 

 

 
ubebyggede_arealer

For delområde 2 gælder

#.# I delområde 2 findes som angivet på lokalplankortet et jorddige, der er beskyttet i henhold til Museumslovens § 29 a. Diget skal bevares i dets deres nuværende tilstand. Ændringer i diget forudsætter i givet fald dispensation fra Samsø Kommune i henhold til Museumsloven § 29 j.

 

 
Anvendelse specifik Trafikanlæg 
Anvendelse konkret Vejareal 


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden