Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
78 - Lokalplan nr. 78
Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning
 

Eksisterende forhold


Denne lokalplan gælder for et område syd for Ballen ved Nørreskiftevej.

Lokalplanområdet omfatter en del af søterritoriet. En mindre del af området omfatter et ubebygget område mellem Nørreskiftevej og kystlinjen. Desuden omfatter lokalplanområdet ubebyggede arealer i det åbne land samt eksisterende vejarealer og mindre udvidelser af disse.

Foto af eksisterende forhold ud for kysten set fra Samsø Bælt. Fotoet indgår i "Visualiseringer Ballen Færgehavn", April 2013, bilag til VVM-redegørelsen.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden