Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
77 - Lokalplan nr. 77
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen Forholdet til anden planlægning og lovgivning Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Tilladelser fra andre myndigheder


Landbrugspligt
Ejendommen er pålagt landbrugspligt, det er således en forudsætning for lokalplanens gennemførelse, at Direktoratet for Fødevareerhverv giver tilladelse til at ophæve landbrugspligten.

Vejloven/Færdselsloven
Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens § 100). Overkørsel til eksisterende kommunalt vejnet kræver tilladelse fra vejmyndigheden ved Samsø Kommune.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden