Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
77 - Lokalplan nr. 77
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen Forholdet til anden planlægning og lovgivning Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Lokalplanens indhold


Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til erhverv.

Med lokalplanen opnås mulighed for modtagelse af erhvervsaffald såsom byggematerialer, pap og papir. Der skabes endvidere mulighed for håndtering og genanvendelse af disse materialer ved at der i sorteringsanlæg etablere anlæg til nedknusning af murbrokker

Områdets indretning med virksomheder oplag og p-pladser skal placeres og indrettes så boliger og omgivelserne generes mindst muligt. Der skal etableres skærmende beplantning omkring arealet. Der skal etableres adgangsvej fra Præstegårdsvej og Kongevejen. Planforslaget beskriver endvidere hvordan området indrettes så indsigten til Onsbjerg kirke bevares.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden