Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
77 - Lokalplan nr. 77
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen > Retningslinjer > Rammebestemmelser Forholdet til anden planlægning og lovgivning Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Rammebestemmelser


Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2009 omfattet af rammebestemmelser, der er vist nedenunder. I forbindelse med dette planforslag udarbejdes kommuneplantillæg for at muliggøre en forøgelse af den maksimale bygningshøjde fra 8,5 til 9,5 meter, en nedsættelse af miljøklassen fra 2-6 til 2-5 samt udvidelse af rammeområdet, så den nordøstlige arealgrænse også er sammenfaldende med matrikelskellet for matr. nr. 10r, Onsbjerg by, Onsbjerg.

 

Erhverv – Onsbjerg Nr. 54-3120

Anvendelse generelt

Erhvervsområde til lettere industri samt enkelt bolig

Anvendelse konkret

Erhvervsformål, transport-krævende erhverv, fx omlastning af varer.

Zonestatus

Landzone – overføres til byzone ved lokalplan

Bebyggelseprocent

50

Max. antal etager

 

Max. bygningshøjde

9,5

Miljøklasse

2 til 6

Bestemmelser

Virksomheder oplag og p-pladser skal placeres og indrettes så boliger og omgivelserne generes mindst muligt. Der skal etableres skærmende beplantning omkring arealet. Der skal etableres adgangsvej fra Præstegårdsvej og Kongevejen. Området skal indrettes så indsigten til Onsbjerg kirke bevares.

Forsyning

Fjernvarme

Lokalplan

Lokalplan nr. 77


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden