Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
77 - Lokalplan nr. 77
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen Forholdet til anden planlægning og lovgivning > Statslige planer > Bygge- og beskyttelseslinjer > Miljø > Museumsloven > Teknisk forsyning > Landbrugspligt > Vejlovgivning > Miljøvurdering Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Teknisk forsyning


Lokalplanområdet vandforsynes fra Onsbjerg Vandværk. Området er ikke tilsluttet det offentlige kloaknet da det i spildevandsplanen for Samsø Kommune ligger uden for kloakoplandet i Onsbjerg.

Der er ikke tilslutningspligt til nogen bestemt form for varmeforsyning.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden