Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
77 - Lokalplan nr. 77
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen Forholdet til anden planlægning og lovgivning > Statslige planer > Bygge- og beskyttelseslinjer > Miljø > Museumsloven > Teknisk forsyning > Landbrugspligt > Vejlovgivning > Miljøvurdering Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Statslige planer


Grundvandsinteresser

Lokalplanområdet ligger inden for et område, som i Regionplanen for Århus Amt er udpeget som et område med almindelige med drikkevandsinteresser (OD). Det vurderes, at lokalplanens anvendelse til erhvervl ikke udgør en risiko for grundvandsbeskyttelsen.

Planforslaget er i overensstemmelse med retningslinjerne i Regionplan 2005.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden