Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
77 - Lokalplan nr. 77
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen Forholdet til anden planlægning og lovgivning > Statslige planer > Bygge- og beskyttelseslinjer > Miljø > Museumsloven > Teknisk forsyning > Landbrugspligt > Vejlovgivning > Miljøvurdering Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Bygge- og beskyttelseslinjer


Fortidsmindebeskyttelse

Langs lokalplanområdets sydlige grænse løber, fra Øst mod Vest, et beskyttet dige, der er omfattet af Museumslovens § 29a. Planforslaget fastlægger at der ikke må foretages tilstandsændringer af beskyttede diger inden for lokalplanområdet.For beskyttede sten- og jorddiger gælder, at der ikke må foretages ændringer af tilstanden af disse.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden