Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
77 - Lokalplan nr. 77
Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning
 

Eksisterende forhold


I kommuneplanen er området udlagt til erhverv ved ramme nr. 54-3120, der muliggør udøvelse af lettere industrierhverv i miljøklassen 2-6.
Rammen stiller betingelser om skærmende beplantning af arealet samt etablering af adgangsvej fra såvel Præstegårdsvej som Kongevejen.
Kirkebyggelinjen begrænser den nordlige del af lokalplanområdet, og tilsvarende begrænser kirkeindsigtslinjen den østlige del. Her er det indsigten til Onsbjerg Kirke fra den gamle amtsvej i nordvestlig retning, der tages hensyn til.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden