Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
75 - Lokalplan nr. 75
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen > Retningslinjer > Rammebestemmelser Forholdet til anden planlægning og lovgivning Servitutter Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Rammebestemmelser


I Kommuneplan 2009-21 er der fastlagt en generel rammebestemmelse for, at der ved nybyggeri, nyanlæg og større ombygninger eller omdannelser skal søges at minimere energiforbruget ved udnyttelse af energibesparende materialer og installationer. Bestemmelsen er en videreførelse af arbejdet med VedvarendeEnergiØ (VEØ), og er en direkte foranledning til udarbejdelsen af nærværende lokalplan for lavenergibyggeri ved opførelse af ny bebyggelse.

Lokalplanområdet omfatter 38 rammeområder i Kommuneplan 2009-21, rammebestemmelserne kan ses i kommuneplanen her.

Følgende rammeområder er omfattet af lokalplanen:

- Alstrup. nr. 1 - 2120
- Ballen. nr. 2 - 2110
- Ballen - Ballen strandpark. nr. 3 - 1140
- Ballen - Boliger. nr. 4 - 1140
- Ballen - Boliger nord for Ballen. nr. 5 - 1140
- Ballen - Boliger og erhverv. nr. 99 - 2140
- Besser. nr. 14 - 2120
- Brundby. nr. 19 - 2110
- Brundby - Boliger. nr. 20 - 1110
- Brundby - skoleparken. nr. 21 - 2110
- Hårmark. nr. 27 - 2120
- Kolby. nr. 28 - 2120
- Kolby - Stensbjerggård. nr. 29 - 5130
- Kolby Kås - Boliger. nr. 30 - 1110
- Kolby Kås - Boliger og erhverv. nr. 31 - 2110
- Kolby Kås - tidligere erhvervsområde. nr. 36 - 2120
- Torup. nr. 37 - 2120
- Langør. nr. 38 - 2120
- Langemark. nr. 39 - 2120
- Mårup. nr. 40 - 2110
- Mårup havn. nr. 46 - 2120
- Nordby. nr. 48 - 2110
- Nordby - Boliger. nr. 49 - 1140
- Onsbjerg - Boliger. nr. 52 - 1120
- Onsbjerg - Boliger og erhverv. nr. 53 - 2110
- Permelille. nr. 60 - 2120
- Pillemark. nr. 62 - 2120
- Stauns. nr. 63 - 2120
- Sælvig. nr. 67 - 1140
- Tanderup. nr. 72 - 2120
- Toftebjerg. nr. 76 - 2120
- Tranebjerg - Boliger. nr. 79 - 1140
- Tranebjerg - Boliger. nr. 80 - 1110
- Tranebjerg - Boliger og erhverv. nr. 81 - 2110
- Tranebjerg - Bycenter. nr. 82 - 4110
- Ørby. nr. 94 - 2120
- Østerby. nr. 95 - 2120
- Vetserløkken - Hotel Ilse Made. nr. 100 - 5130

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.

  


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden