Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
75 - Lokalplan nr. 75
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen Forholdet til anden planlægning og lovgivning > Lokalplaner og byplanvedtægter > Statslige planer > Bygge- og beskyttelseslinjer > Museumsloven > Teknisk forsyning > Landbrugspligt > Jordforurening > Miljøvurdering Servitutter Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Teknisk forsyning


Lokalplanen indeholder en bestemmelse om, at ny bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse, og der kan derfor dispenseres fra evt. tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning.

Samsø Kommune har (jf. planlovens § 19, stk. 4) pligt til at dispensere fra en lokalplanlagt tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning, hvis bebyggelsen, på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelse, opfylder bygningsreglementets energiramme for energiforbrug til lavenergibygninger.

Nærværende lokalplan ændrer ikke ved reguleringen af forsyningsforhold i den gældende planlægning. Vedrørende bestemmelser for disse forhold henvises der til den gældende planlægning i de respektive områder, som frem fremgår af afsnittet om "Lokalplaner og Byplanvedtægter".


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden