Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
75 - Lokalplan nr. 75
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen Forholdet til anden planlægning og lovgivning > Lokalplaner og byplanvedtægter > Statslige planer > Bygge- og beskyttelseslinjer > Museumsloven > Teknisk forsyning > Landbrugspligt > Jordforurening > Miljøvurdering Servitutter Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Lokalplaner og byplanvedtægter


Lokalplanområdet er omfattet af følgende gældende lokalplaner eller byplanvedtægter:

Rammeområde

Lokalplan

Ballen. nr. 2 - 2110

Lokalplan nr. 06 (79.1) - Et område ved Ballen Havn

Ballen - Ballen strandpark. nr. 3 - 1140

Lokalplan nr. 53 - Nyt Boligområde i Ballen

 

Lokalplan nr. 62 - Etablering af nyt boligområde og strandpark i den sydlige udkant af Ballen

Ballen - Boliger. nr. 4 - 1140

Lokalplan nr. 31 - Et område ved Nylandsvej i Ballen

 

Lokalplan nr. 06 (79.1) - Et område ved Ballen Havn

 

Lokalplan nr. 46 - Drachmannsvej i Ballen

Brundby - Skoleparken. nr. 21- 2110

Lokalplan nr. 32 - Skoleparken ved Brundby

Kolby - Stensbjerggård. nr. 29 - 5130

Lokalplan nr. 72 - Feriecenteret Stensbjerggård 

Langør. nr. 38 - 2120

Lokalplan nr. 45 - Langør

Mårup. nr. 40 - 2110

Partiel byplanvedtægt nr. 1. - Byplanvedtægt for Nordøen på Samsø

Mårup havn. nr. 46 - 2120

Partiel byplanvedtægt nr. 1. - Byplanvedtægt for Nordøen på Samsø

 

Lokalplan nr. 19B - Mårup Havn

Nordby. nr. 48 - 2110

Partiel byplanvedtægt nr. 1. -Byplanvedtægt for Nordøen på Samsø

 

Lokalplan nr. 25 inkl. tillæg nr. 1 - Bevarende lokalplan for Nordby

Nordby - Boliger. nr. 49 - 1140

Partiel byplanvedtægt nr. 1. -Byplanvedtægt for Nordøen på Samsø

 

Lokalplan nr. 25 inkl. tillæg nr. 1 - Bevarende lokalplan for Nordby

Onsbjerg - Boliger. nr. 52 - 1120

Lokalplan nr. 10 - Tæt-lav boligbyggeri i Onsbjerg

Sælvig. nr. 67 - 1140

Lokalplan nr. 7 - Bolig og Færgehavn i Sælvig

Tranebjerg - Boliger. nr. 79 - 1140

Lokalplan nr. 08 - Tæt lav bebyggelse ved Besservej

 

Lokalplan nr. 09 - Andelsboliger Frederiksberg

 

Lokalplan nr. 40 - Et område ved Østerløkkevej i Tranebjerg

 

Lokalplan nr. 61 - Lavenergiboliger i Tranebjerg

 

Lokalplan nr. 63 - Boligområde Tranebjerg øst

Tranebjerg - Boliger. nr. 80 - 1110

Partiel byplanvedtægt nr. 2 - Byplanvedtægt for Tranebjerg

Tranebjerg - Boliger og erhverv. nr. 81 - 2110

Partiel byplanvedtægt nr. 2 - Byplanvedtægt for Tranebjerg

 

Lokalplan nr. 67 - Detailhandel ved Furden i Tranebjerg

Tranebjerg - Bycenter. nr. 82 - 4110

Partiel byplanvedtægt nr. 2 - Byplanvedtægt for Tranebjerg

 

Lokalplan nr. 20 - udvidelse af centerområde i Tranebjerg

Ørby. nr. 94 - 2120

Lokalplan nr. 49 - Et boligområde ved Ørby Kirke

Østerby. nr. 95 - 2120

Lokalplan nr. 26 - Bevarende lokalplan for Østerby

Vesterløkken - Hotel Ilse Made. nr. 100 - 5130

Lokalplan nr. 71 - Udvidelse af Hotel Ilse Made

 
De af lokalplan nr. 75 omfattede byplanvedtægter og lokalplaner ændres med denne lokalplan, så det sikres at ny bebyggelse inden for lokalplanområdet udføres som lavenergibebyggelse. Konkrete ændringerne i den enkelte plan fremgår af lokalplanens § 13.

 


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden