Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
75 - Lokalplan nr. 75
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen Forholdet til anden planlægning og lovgivning > Lokalplaner og byplanvedtægter > Statslige planer > Bygge- og beskyttelseslinjer > Museumsloven > Teknisk forsyning > Landbrugspligt > Jordforurening > Miljøvurdering Servitutter Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Landbrugspligt


På ejendomme inden for lokalplanområdet, som er omfattet af landbrugspligt og som kan udstykkes og bebygges, er det en forudsætning, at Direktoratet for Fødevareerhverv giver tilladelse til at ophæve landbrugspligten.

 


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden