Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
75 - Lokalplan nr. 75
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen Forholdet til anden planlægning og lovgivning > Lokalplaner og byplanvedtægter > Statslige planer > Bygge- og beskyttelseslinjer > Museumsloven > Teknisk forsyning > Landbrugspligt > Jordforurening > Miljøvurdering Servitutter Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Jordforurening


Inden for lokalplanområdet er der på flere lokaliteter registreret en forurening på vidensniveau 1 iht. Jordfoureningsloven.

 • Alstrup (rammeområde nr. 1) på et areal øst og vest for vejen Alstrup.
 • Ballen (rammeområderne nr. 2, 3, 4, 5 og 99) på et areal syd for Ballenvej.
 • Besser (rammeområde nr. 14) på et areal nord for Besser Smedegade.
 • Kolby (rammeområde nr. 28) på et areal vest for Skolebakken.
 • Kolby Kås (rammeområderne nr. 30, 31 og 36) på et areal øst for Kaasen.
 • Langør (rammeområde nr. 38) på to arealer hhv. vest for og syd for Langøre.
 • Mårup Havn (rammeområde nr. 46) på et areal ved vejen Mårup Havn.
 • Permelille (rammeområde nr. 62) på et areal ved Trolleborgvej.
 • Sælvig (rammeområde nr. 67) på et areal nord for vejen Sælvig.
 • Tranebjerg (rammeområderne nr. 79, 80, 81 og 82) på otte arealer, hhv. syd for Furden, nord for Bryggervej, ved dalen, mellem Besservej og Industrivej, mellem Langgade og Tranevej, nord for Søtofte, samt nord og syd for Møllebakkevej

Endvidere er der på seks lokaliteter registreret en forurening på vidensniveau 2 iht. Jordfoureningsloven, hvilket betyder at der er konstateret forurening i området:

 • Ballen (rammeområderne nr. 2, 3, 4, 5 og 99) på to arealer, hhv. syd for Ballenvej og ved Klintevej
 • Besser (rammeområde nr. 14) på et areal mellem Besser Smedegade og Besser Hovedgade.
 • Langør (rammeområde nr. 38) på to arealer øst for Langøre
 • Onsbjerg (rammeområde nr. 52 og 53) på et areal vest for Onsbjerg Hovedgade.
 • Tranebjerg (rammeområderne nr. 79, 80, 81 og 82) på to lokaliteter i den centrale del af byen, hhv. ved Møllebakkevej/Sygehusvej og syd for Langgade. 
 • Østerby (rammeområde nr. 95) på et areal nord for Egevej.

Skal der foregå bygge eller anlægsarbejder på et kortlagt areal kræver dette, at der søges om tilladelse efter § 8 i Jordforureningsloven.

Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde inden for lokalplanområdet konstateres tegn på yderligere jordforurening, skal kommunens miljøafdeling kontaktes. Reglerne for anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord fra området, fremgår af jordflytningsbekendtgørelsen.

Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 1 (V1), hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter på arealet eller aktiviteter på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening på arealet.

Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 2 (V2), hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden