Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
75 - Lokalplan nr. 75
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen Forholdet til anden planlægning og lovgivning > Lokalplaner og byplanvedtægter > Statslige planer > Bygge- og beskyttelseslinjer > Museumsloven > Teknisk forsyning > Landbrugspligt > Jordforurening > Miljøvurdering Servitutter Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Bygge- og beskyttelseslinjer


 

 

Fredede arealer

Hele Stavns (rammeområde nr. 63) og Langør (rammeområde nr. 38) er omfattet af Stavns Fjord-fredningen, mens Alstrup (rammeområde nr. 1) og Besser (rammeområde nr. 14) grænser op til det fredede areal. Der er tale om en natur- og kulturhistorisk fredning. Tilstanden af arealet på fredningstidspunktet skal søges bevaret. Arealet må således ikke bebygges, beplantes, planeres, afgraves, opdyrkes eller anvendes til campering o.l.

Den geografiske information kan kun betragtes som retningsgivende, idet det alene er fredningsafgørelserne der er juridisk gældende.

Nærværende lokalplan ændrer ikke ved de bebyggelsesregulerende bestemmelser i det gældende plangrundlag og giver ikke mulighed for yderligere byggeri end det der allerede er planlagt for.

Samsø Kommune har på dette grundlag vurderet, at lokalplan nr. 75 ikke vil have en væsentlig påvirkning på fredede arealer.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden