Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
75 - Lokalplan nr. 75
 

75 For lavenergibyggeri i boligområder og lignende på Samsø

§ Hjemmel

<p>I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.</p>

§ 1 Formål

<p>Formålet med lokalplanen er, at:</p> <p>
1.1 sikre at ny bebyggelse der opføres inden for lokalplanens område skal udføres som lavenergibyggeri.</p>

§ 2 Lokalplanens område

<p>
2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1, og omfatter og alle de ejendomme der fremgår nedenfor, samt alle matrikler der efter den 14. juli 2011 udstykkes fra de nævnte ejendomme.</p> <p>Matr. nr. 4b, 4c, 4h, 11a, 11b, 13, 14c og 25 alle Alstrup By, Besser, samt del af matr. 1a, 3n, 4z og 8 alle Alstrup By, Besser.</p> <p>Matr. nr. 2e, 3c, 3d, 3h, 5ab, 5ac, 5ad, 5ae, 5af, 5ag, 5ah, 5al, 5am, 5an, 5ar, 5as, 5at, 5av, 5ax, 5ay, 5az, 5aæ, 5aø, 5b, 5ba, 5bb, 5bc, 5bd, 5be, 5bf, 5bg, 5bh, 5bi, 5bk, 5bl, 5bm, 5bn, 5bo, 5bp, 5br, 5bt, 5bu, 5bv, 5by, 5bz, 5bæ, 5bø, 5ca, 5cb, 5cc, 5cd, 5ce, 5cf, 5cg, 5ch, 5cl, 5cm, 5cn, 5d, 5f, 5n, 5p, 5q, 5r, 5t, 5u, 5v, 5x, 5y, 7ac, 7ak, 7al, 7am, 7an, 7ao, 7ap, 7aq, 7ar, 7as, 7at, 7au, 7av, 7ax, 7ay, 7az, 7aæ, 7aø, 7ba, 7bb, 7bc, 7bd, 7be, 7bf, 7bg, 7bh, 7bi, 7bk, 7bl, 7bm, 7bn, 7bo, 7bp, 7bq, 7c, 7t, 7u, 7v, 20ad, 20ae, 20af, 20ag, 20ah, 20ai, 20an, 20ao, 20ap, 20aq, 20ar, 20at, 20av, 20ay, 20az, 20aæ, 20aø, 20ba, 20bb, 20bc, 20bd, 20bf, 20bg, 20bk, 20bm, 20bn, 20bp, 20br, 20by, 20bz, 20bæ, 20bø, 20c, 20ca, 20cb, 20cd, 20ce, 20ch, 20ck, 20cl, 20cm, 20co, 20cp, 20cq, 20cr, 20cs, 20ct, 20cu, 20cv, 20cx, 20cy, 20cz, 20cæ, 20cø, 20d, 20da, 20db, 20dc, 20dd, 20de, 20df, 20dg, 20dh, 20dl, 20dp, 20dq, 20dr, 20ds, 20dt, 20du, 20dx, 20dy, 20dæ, 20dø, 20e, 20ea, 20eb, 20ec, 20ed, 20eg, 20ek, 20el, 20em, 20en, 20eo, 20ep, 20eq, 20er, 20es, 20et, 20eu, 20f, 20i, 20m, 20n, 20o, 20p, 20q, 20r, 20v, 20y, 20z, 20æ, 20ø, 27e, 27g, 27q, 27s, 28f, 28g, 28h, 28k, 28l, 28n, 28o, 28p, 28q, 28r, 29s, 29t, 29x, 29z, 29æ, 30b, 31a, 33c, 33d, 33e, 33f, 41b, 41c, 41d, 45a, 49a, 49c, 49d, 49g, 50c, 55a, 55c, 64b, 64c, 64e, 64f, 154 og vejlitra 7000ab, 7000ag, 7000ai, 7000b, 7000c, 7000z alle Brundby By, Tranebjerg, samt del af matr. 2a, 2d, 2f, 5bs, 5bx, 5ck, 5e, 5æ, 7ae, 20b, 20l, 27d, 27f, 27h, 27i, 27k, 27l, 27m, 27n, 27p, 27t, 28d, 29ac, 29e, 29g, 29m, 29n, 29o, 29p, 29y, 31c og vejlitra 7000a og 7000d alle Brundby By, Tranebjerg.</p> <p>Del af matr. 7e, 7g, 7i, 7k, 7l, 7m, 7n, 7o, 7p, 7q, 7r, 7s, 7t og vejlitra 7000a alle Langemark By, Besser.</p> <p>Matr. nr. 41ab, 41ag, 41am, 41an, 41ap, 41aq, 41au, 41b, 41n, 41s, 41y, 43aa, 43ab, 43ad, 43ai, 43q, 43s, 43u, 43v, 43x, 43y og 43z alle Tranebjerg By, Tranebjerg, samt del af matr. 41aa, 41l, 43ac, 43k, 43p, 43r, 43t, 43æ og 43ø alle Tranebjerg By, Tranebjerg.</p> <p>Matr. nr. 2a, 3c, 3g, 11b, 11h, 11i, 11o, 11p, 11q, 11v, 11x, 11y, 11æ, 12k, 13c, 13d, 13h, 13i, 13m, 14ab, 14ac, 14ad, 14ae, 14af, 14ag, 14ah, 14ai, 14ak, 14e, 14f, 14o, 14p, 14q, 14r, 14t, 14u, 14v, 14x, 14y, 15b, 15e, 15o, 20a, 20c, 21b, 21c, 21d, 23c, 63a, 63b, 63c, 63d, 63e, 63f, 63g, 64b, 64d, 64h, 65b, 65c, 65d, 65e, 65f, 65g, 65i, 66a, 66b, 66c, 67a, 67b, 68a, 68b, 69a, 69b, 69c, 69d, 70a, 71a, 72a, 73a, 73b, 73c, 74a, 74b, 75b, 76a, 78a, 78b, 79b, 81, 82a, 82b, 83, 84, 85a, 85b, 86a, 86b, 87, 88, 89, 91a, 94a, 94b, 96a, 96b, 97, 99a, 99b, 99c, 100a, 100b, 101b, 102a, 102b, 104b, 105, 106, 107, 111a, 111aa, 111ab, 111ah, 111ai, 111ak, 111ao, 111as, 111bb, 111bc, 111be, 111bf, 111bg, 111bk, 111bl, 111bm, 111bn, 111bo, 111d, 111g, 111i, 111l, 111q, 111y, 111æ, 114, 116, 117, 120, 122, 123, 124a, 124b og vejlitra 7000c alle Besser By, Besser, samt del af matr. 1a, 3a, 3e, 4a, 11k, 12a, 12f, 13a, 16b, 93a, 111b, 125 og vejlitra 7000b alle Besser By, Besser.</p> <p>Matr. nr. 1a, 1b, 1f, 1g, 1h, 1i, 1k, 1l, 1m, 4b, 4c, 4d, 5a, 5aq, 6a, 7ai, 7l, 10e, 10g, 10o, 10p, 10r, 10s, 10t, 11e, 12e, 13k, 13r, 14b, 14i, 15c, 15d, 15i, 15o, 16e, 17c, 18l, 20a, 20ef, 21c, 21i, 21m, 21n, 21o, 21q, 21r, 21s, 21t, 21u, 21v, 22b, 22d, 22h, 22i, 22k, 22m, 23ac, 23i, 23p, 23q, 23z, 23æ, 25b, 25e, 25l, 26f, 28b, 29aa, 29f, 29i, 29k, 29q, 29v, 29ø, 68a, 68b, 68c, 68e, 68g, 70b, 73b, 75d, 75e, 75f, 78b, 80, 82a, 82b, 82e, 82h, 82k, 82l, 83a, 84a, 84b, 84d, 84e, 84f, 85, 86a, 86b, 86c, 87, 88a, 88c, 88d, 88e, 88f, 88g, 88h, 89, 90, 91, 92, 93a, 93c, 94a, 96a, 96b, 96d, 96e, 96g, 96h, 97a, 97b, 98b, 100b, 101, 104a, 104b, 104c, 105, 106, 108a, 109a, 110, 111a, 113, 114, 115, 118a, 118b, 119, 121a, 122, 123a, 123d, 123g, 123h, 124, 125a, 125c, 126, 127, 128a, 128b, 129, 132a, 132b, 133, 134, 135, 137c, 137d, 138, 140, 144a, 144b, 144c, 144d, 145, 147, 155, 157, 158, 159 og vejlitra 7000g, 7000h, 7000i, 7000k, 7000l, 7000m, 7000n, 7000p, 7000r, 7000s, 7000t og 7000u alle Brundby By, Tranebjerg, samt del af matr. 7a, 10y, 12a, 16k, 16n, 21p, 26d, 83e, 95a og vejlitra 7000d, 7000e og 7000f alle Brundby By, Tranebjerg.</p> <p>Matr. nr. 2f, 4d, 5b, 5g, 5i, 6d, 7f, 10p, 12a, 15, 16b, 17, 18a, 18b, 18c, 20, 21a, 21b, 22, 23, 24, 26a, 26d, 27a, 27b, 28a, 29, 31a, 31b, 33, 34, 35, 36, 37, 52 og vejlitra 7000d og 7000f alle Hårdmark By, Kolby, Kolby, samt del af matr. 4a, 5a, 6a, 8a, 8g, 11a, 14 og 26c alle Hårdmark By, Kolby, Kolby.</p> <p>Matr. nr. 1ag, 2a, 2b, 2c, 2e, 2f, 2g, 3ax, 3b, 4c, 4d, 4f, 7b, 8b, 11c, 12f, 13b, 13e, 13h, 13i, 13l, 14b, 15a, 15b, 16c, 16e, 17c, 17h, 18b, 18q, 18r, 20bb, 21g, 21h, 21k, 21l, 24a, 24b, 24c, 25b, 25c, 25d, 26a, 26b, 26d, 28a, 28b, 28c, 28d, 29a, 29b, 30a, 30b, 31a, 31b, 31c, 32b, 33, 34b, 35a, 35b, 35c, 36b, 37b, 37c, 38a, 38c, 39b, 40a, 41a, 41b, 41c, 41e, 42c, 43, 44a, 44b, 45a, 45b, 46a, 46b, 46c, 47a, 47b, 48b, 48c, 48d, 49, 51, 52, 53, 54, 55a, 55b, 56a, 56b, 57a, 57b, 58, 59b, 60b, 61a, 61b, 62b, 64a, 64b, 65a, 67, 68a, 68b, 69, 70, 71, 72a, 72b, 72c, 72d, 73b, 74a, 74b, 75a, 76, 78a, 79, 80b, 81, 82a, 82b, 82c, 83b, 83c, 84, 86, 88, 89, 90a, 91, 92, 93a, 93b, 94, 95, 97, 98, 99a, 99b, 99d, 99dc, 99di, 99e, 100, 101a, 101b, 101c, 101d, 102 og vejlitra 7000b og 7000i alle Kolby By, Kolby, samt del af matr. nr. 1a, 1ah, 3ab, 3d, 3f, 4i, 6a, 6f, 13a, 14a, 16a, 17d, 18a, 19a, 20b, 21æ, 48a, 99g og vejlitra 7000a, 7000d og 7000f alle Kolby By, Kolby.</p> <p>Matr. nr. 1aa, 1ad, 1ae, 3aa, 3ad, 3ae, 3af, 3ag, 3ah, 3ai, 3ak, 3al, 3am, 3an, 3aq, 3ar, 3as, 3au, 3ay, 3az, 3ba, 3bb, 3m, 3n, 3o, 3p, 3q, 3r, 3t, 3u, 3v, 3x, 3y, 3z, 3æ, 3ø, 18c, 18d, 18e, 18f, 18g, 18h, 18i, 18k, 18m, 20aa, 20ah, 20ai, 20ak, 20al, 20an, 20ao, 20ap, 20aq, 20ar, 20as, 20at, 20au, 20ax, 20ay, 20az, 20aæ, 20aø, 20bd, 20be, 20bf, 20bh, 20bk, 20bm, 20bn, 20bq, 20bs, 20by, 20c, 20f, 20h, 20k, 20p, 20q, 20r, 20s, 20t, 20u, 20v, 20x, 20z, 20ø, 21aa, 21o, 21p, 21r, 21s, 21u, 21v, 21x, 23aa, 23ab, 23ac, 23ad, 23ae, 23af, 23ao, 23ap, 23aq, 23au, 23av, 23ax, 23ay, 23aæ, 23ba, 23bb, 23bh, 23bi, 23c, 23f, 23m, 23n, 23o, 23p, 23q, 23r, 23s, 23z, 23æ, 23ø og vejlitra 7000e alle Kolby By, Kolby, samt del af matr. nr. 3ao, 3ap, 3at, 3av, 3e, 18o, 20ab, 20bg, 20n, 21d, 21n, 23bg og vejlitra 7000a og 7000g alle Kolby By, Kolby.</p> <p>Matr. nr. 1b, 1g, 1h, 1i, 6b, 6c, 6d, 6e, 6g, 6h, 6i, 6k, 6l, 6m, 6n, 6o, 6p, 8f, 8n, 8q, 8r, 10b, 11b, 11c, 12a, 12c, 12d, 12e, 12f, 13c, 13d, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25a, 26, 27a, 27b, 28b, 28c, 30, 31a, 31b, 32a, 33, 44, 45 og 46 alle Torup By, Besser, samt del af matr. nr. 1a, 1f, 4a, 6a og 8v alle Torup By, Besser. Matr. nr. 1aa, 1ae, 1af, 1ag, 1al, 1ao, 1ar, 1aæ, 1d, 1dn, 1dz, 1dæ, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1k, 1l, 1m, 1n, 1o, 1p, 1s, 1t, 1u, 1v, 1x, 1y, 1z, 1æ, 1ø og vejlitra 7000b alle Nordby Hede, Nordby, samt del af matr. nr. 1q og 1r alle Nordby Hede, Nordby.</p> <p>Matr. nr. 4b, 4c, 4h, 7b, 10h, 10l, 10m, 11a, 11d, 11e, 11f, 11l, 11m, 12a, 12f, 14a, 14b, 14c, 14k, 15a, 15b, 16a, 17a, 18, 19, 20a, 20b, 21, 22, 23, 24a, 26a, 28d, 29a, 30, 32a, 34, 35a, 35c, 36, 41a, 41b, 41c, 42a, 42c, 43a, 43b, 44b, 45a, 45c, 45d, 49a, 49b, 50, 51, 52, 54, 55a, 55b og 55c alle Langemark By, Besser, samt del af matr. nr. 4a, 6d, 7a, 11p, 35b, 37 og vejlitra 7000a alle Langemark By, Besser.</p> <p>Matr. nr. 1at, 1b, 9d, 10b, 10c, 10e, 11a, 11b, 11c, 11e, 11f, 11g, 13, 14, 15a, 15c, 15e, 15f, 15g, 15h, 15i, 15k, 15l, 15m, 15n, 15o, 15p, 16a, 16b, 17a, 17b, 18a, 18c, 19, 20a, 20b, 21b, 21d, 22a, 22d, 22f, 22g, 22h, 22i, 22k, 22l, 22m, 22n, 22o, 22p, 23b, 24a, 24b, 24c, 24d, 24e, 25, 26, 27a, 27b, 28, 29b, 31a, 31b, 32a, 32b, 33, 38a, 38b, 38c, 38d, 38e, 38f, 38g, 39a, 39b, 40a, 40b, 41, 43a, 44, 45, 46, 47, 48c, 49b, 50, 51a, 52a, 52b, 53a, 53b, 54a, 54b, 55a, 55b, 55c, 56a, 56b, 56c, 56d, 56e, 56f, 56g og vejlitra 7000a, 7000c, 7000d og 7000e alle Mårup By, Nordby, samt del af matr. nr. 1a, 1av, 9a, 10a og 11d alle Mårup By, Nordby.</p> <p>Matr. nr. 1ap, 1as, 1b og 1c alle Nordby Hede, Nordby, samt del af matr. nr. 1ac, 1ad, 1ef, 1eg, 1eh, 1ei, 1ek og 1ev alle Nordby Hede, Nordby. Matr. nr. 5ac, 5b, 5c, 5d, 5g, 5k, 5l, 5m, 5n, 5o, 5p, 5q, 5r, 5æ, 35c og vejlitra 7000b og 7000f alle Mårup By, Nordby, samt del af matr. nr. 5a, 5e, 35a og 35b alle Mårup By, Nordby.</p> <p>Matr. nr. 1a, 2b, 2c, 2f, 2g, 2h, 2n, 2o, 2p, 2q, 2r, 5b, 8aa, 8ab, 8ac, 8ad, 8c, 8d, 8h, 8k, 8n, 8q, 8r, 8s, 8t, 8u, 8v, 8x, 8y, 8æ, 9e, 9h, 9i, 9k, 9m, 9n, 10a, 10b, 10c, 10h, 10i, 10k, 10l, 10m, 10n, 10o, 10p, 10q, 10r, 10s, 10t, 10u, 10v, 10x, 10y, 10z, 10ø, 11d, 11e, 11f, 11g, 11h, 11i, 12p, 20b, 20c, 20d, 20e, 20f, 20l, 55a, 55b, 55c, 55d, 56a, 56b, 56c, 56e, 57, 58a, 58b, 58c, 59, 60, 61a, 61b, 61c, 62a, 62b, 62c, 62d, 62e, 63a, 63b, 63c, 64, 65a, 65b, 65c, 65d, 65e, 66a, 66b, 66c, 67a, 67b, 67c, 68a, 68b, 68c, 68d, 68e, 68f, 68g, 69a, 69b, 69c, 69d, 69e, 70a, 70b, 71a, 71b, 73a, 73b, 73c, 74, 75, 76a, 76b, 76c, 76d, 76e, 76f, 76h, 76k, 76l, 77a, 78, 79a, 79b, 79c, 80a, 80b, 80c, 80d, 81a, 81b, 81c, 82a, 82b, 82c, 82d, 82e, 82f, 83a, 84a, 85, 86, 87a, 87b, 87c, 88a, 88b, 89b, 90a, 90b, 91a, 91b, 91c, 91d, 91e, 91f, 92a, 92b, 92c, 93a, 93b, 94, 95a, 95b, 95c, 96a, 96b, 96c, 97, 98a, 98b, 99a, 99b, 99c, 99d, 100a, 100b, 101a, 101b, 102a, 102b, 102c, 102d, 102e, 102f, 103a, 103b, 104, 105, 106, 107, 108a, 108b, 108c, 109, 110b, 110c, 110d, 110f, 111, 112, 113a, 113b, 114, 115, 116, 117a, 117b, 118, 119, 120, 121a, 121b, 122a, 122b, 122c, 122d, 122e, 122g, 123a, 123b, 124, 125, 126, 127, 128a, 128b, 129a, 129b, 130, 131a, 131b, 132, 133a, 133b, 133c, 133d, 133e, 133f, 134, 135, 136a, 136b, 137, 138a, 138b, 138c, 138d, 138e, 138f, 139a, 139b, 140a, 140b, 140c, 140d, 140e, 140f, 141a, 141b, 141c, 142a, 143a, 143b, 143c, 144, 145a, 145b, 146c, 147a, 147b, 148a, 148b, 149b, 150, 152, 153a, 153b, 154a, 154b, 154c, 154d, 154e, 154f, 154g, 154h, 155b, 155c, 156a, 156b, 157a, 157b, 158, 213, 214, 215, 217, 218a, 218b, 218c, 219a, 219b, 219c, 219d, 219e, 219f, 219g, 219h, 219i, 219k, 219l, 219m og vejlitra 7000c, 7000d, 7000e, 7000f, 7000g, 7000h, 7000i, 7000k, 7000l, 7000m, 7000n, 7000o, 7000p, 7000q, 7000r, 7000s, 7000t, 7000u, 7000y og 7000æ alle Nordby By, Nordby, samt del af matr. nr. 3, 5a, 7a, 8a, 8b, 8e, 8f, 8g, 8l, 9a, 10e, 10æ, 11a og vejlitra 7000v og 7000x alle Nordby By, Nordby.</p> <p>Matr. nr. 1a, 1d, 5b, 8d, 9c, 10c, 10d, 10e, 10f, 10g, 11d, 11e, 11f, 12l, 13aa, 13ab, 13al, 13an, 13ao, 13ap, 13aq, 13ar, 13as, 13at, 13au, 13av, 13ax, 13c, 13e, 13f, 13g, 13h, 13i, 13k, 13m, 13n, 13o, 13q, 13t, 13u, 13v, 13x, 13y, 13z, 13æ, 13ø, 14c, 14f, 14h, 14i, 14l, 14p, 14x, 14y, 18e, 18h, 18n, 18p, 19b, 19c, 23, 24a, 24b, 24c, 24d, 25a, 25b, 25c, 25d, 27a, 27b, 28a, 28c, 29a, 29c, 29d, 30, 31a, 31b, 31c, 33a, 33b, 34b, 34c, 35, 37a, 37b, 37c, 38a, 38b, 38c, 40, 41, 42, 43, 44, 45a, 45b, 45c, 45d, 47, 49b, 50, 51, 52, 53, 54a, 54b, 55, 56a, 56b, 57a, 57b, 57c, 57d, 57e, 57f, 58, 59, 60a, 60b, 61, 62, 63, 65, 66a, 66b, 67, 68b, 68c, 68d, 69, 70, 71, 72, 73, 74a, 74b, 75, 76, 77b, 78, 79b, 79c, 80, 81, 82, 83b, 84, 85, 86b, 87, 88, 89, 90, 91a, 91b, 92a, 92b, 93a, 93b, 94, 95, 96a, 96b, 96c, 97, 98a, 98b, 100, 153a, 153b, 154, 155, 156a, 156b, 156c, 157, 160, 161, 162, 168 og vejlitra 7000b, 7000c, 7000e, 7000f, 7000g, 7000h, 7000i, 7000p, 7000q, 7000r, 7000s, 7000t, 7000v og 7000y alle Onsbjerg By, Onsbjerg, samt del af matr. nr. 5a, 15a og vejlitra 7000a og 7000o alle Onsbjerg By, Onsbjerg.</p> <p>Matr. nr. 1at, 1au, 1av, 1ay, 1b, 1d, 1y, 1z og 1ø alle Vadstrup By, Onsbjerg. Matr. nr. 1b, 1d, 4m, 4n, 4o, 8a, 8h, 10i, 12, 15, 18, 20b, 21a, 21c, 22a, 23a, 24, 25, 26a, 26b, 26c, 31, 33, 34, 35a, 35b, 35c, 35d og vejlitra 7000c alle Permelille By, Kolby, samt del af matr. 1a, 1f, 3a, 4h, 5a, 6a, 9a, 9r, 10r, 17 og vejlitra 7000e alle Permelille By, Kolby.</p> <p>Matr. nr. 1b, 2a, 3c, 3g, 4d, 5a, 5b, 5d, 5l, 6a, 6d, 6f, 6o, 7a, 10, 11a, 11c, 12a, 12b, 13a, 13c, 14, 15a, 15b, 16a, 17a, 17b, 18b, 19, 22, 23a, 24a, 24b, 24c, 24d, 24e, 24f og 25 alle Pillemark By, Kolby, samt del af matr. 1a og vejlitra 7000b alle Pillemark By, Kolby.</p> <p>Matr. nr. 27b, 27c, 28c, 36a, 36d, 37b, 38, 39b, 40a, 40b, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48a, 48b og 49 alle Pillemark By, Onsbjerg, samt del af matr. 26b, 27a, 28a og 29a alle Pillemark By, Onsbjerg.</p> <p>Matr. nr. 50c, 50d, 50g, 50h, 56c, 62g, 62y, 63b, 63c, 64, 65a, 65b, 65c, 65d, 65e, 65f, 65g, 65h, 66a, 66c, 66e, 67, 68a, 68b, 69a, 69b, 69d, 69h, 69i, 70a, 71, 72b, 72c, 73, 74, 75, 76b, 77, 78a, 78b, 81, 82a, 82b, 82c, 82d, 82e, 82f, 82h, 82k, 82l, 83a, 83b, 84a, 84b, 85, 86, 87a, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94b, 96, 97a, 97b, 97c, 99, 100, 101b, 102, 103a, 103b, 103c, 104, 105a, 105b, 106, 110, 111, 112a, 112b, 112c, 113a, 118s, 118x, 120, 121, 185, 186a, 186c, 186d, 187 og vejlitra 7000h alle Pillemark By, Tranebjerg, samt del af matr. 50a, 51a, 52a, 54a, 55a, 60g, 62ac, 72a, 186b og vejlitra 7000e alle Pillemark By, Tranebjerg.</p> <p>Matr. nr. 1f, 1i, 1k, 2b, 2c, 2d, 2e, 5, 6v, 8, 9 og 18 alle Stavns By, Onsbjerg, samt del af matr. nr. 1a og 2r alle Stavns By, Onsbjerg.</p> <p>Matr. nr. 4aa, 4ac, 4t, 4z, 4æ, 5aa, 5bg, 5bh, 5bt, 5bv, 5bx, 5bæ, 5ch, 5ck, 5cm, 5cn, 5co, 5cr, 5cx, 5cy, 5cæ, 5cø, 5da, 5db, 5dc, 5dd, 5g, 5h, 5i, 5k, 5l, 5m, og 5o alle Onsbjerg By, Onsbjerg, samt del af matr. nr. 5bs, 5cg og vejlitra 7000u alle Onsbjerg By, Onsbjerg.</p> <p>Matr. nr. 1d, 1f, 2aa, 4b, 5b, 5m, 5p, 6g, 6l, 6q, 6s, 7a, 7c, 7d, 7e, 8a, 9, 10b, 11b, 11c, 13b, 14, 15a, 15b, 16, 17a, 17b, 18a, 18b, 19, 20, 21b, 21d, 22a, 22b, 23, 24a, 24b, 25a, 26b, 27b, 27c, 28b, 29a, 29c, 29d, 30, 31, 32a, 32b, 33a, 37, 38 og vejlitra 7000b alle Tanderup By, Onsbjerg, samt del af matr. nr.4a og 6p alle Tanderup By, Onsbjerg.</p> <p>Matr. nr. 1c, 1z, 3a, 4b, 5b, 6f, 6i, 8k, 8æ, 9af, 9f, 9q, 9s, 9ø, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 11, 13, 14b, 14c, 14d, 15a, 17b, 17c, 18a, 18b, 18c, 18d, 19a, 19b, 20, 21, 23, 24, 25a, 25b, 26, 27b, 27c, 27d, 28, 29a, 29b, 30a, 30b, 30c, 31, 35b, 39, 47og vejlitra 7000c alle Toftebjerg By, Onsbjerg, samt del af matr. 1b, 1d, 1v, 2a, 2d, 3c, 3d, 5a, 7a, 7o, 8h og 9l alle Toftebjerg By, Onsbjerg.</p> <p>Matr. nr. 1aa, 1ab, 1ac, 1ai, 1ak, 1al, 1an, 1ao, 1ap, 1aq, 1ar, 1at, 1au, 1ax, 1az, 1aæ, 1aø, 1b, 1ba, 1bb, 1bc, 1bd, 1be, 1bg, 1bh, 1bk, 1bl, 1bm, 1bn, 1bo, 1bp, 1bq, 1br, 1bs, 1bt, 1bu, 1bx, 1by, 1bz, 1bæ, 1c, 1cb, 1cc, 1cd, 1ce, 1cg, 1ch, 1ci, 1ck, 1cl, 1cm, 1cn, 1cq, 1ct, 1cu, 1cv, 1cx, 1cz, 1d, 1db, 1dc, 1dh, 1di, 1dk, 1dl, 1dm, 1do, 1dq, 1dr, 1ds, 1dt, 1dx, 1dz, 1dø, 1eb, 1ef, 1eg, 1ek, 1em, 1ep, 1eq, 1eu, 1ev, 1ex, 1ey, 1ez, 1eæ, 1eø, 1f, 1fa, 1fb, 1fg, 1fh, 1fi, 1fk, 1fl, 1fo, 1fp, 1fq, 1fs, 1ft, 1fu, 1fv, 1fz, 1fæ, 1fø, 1g, 1gb, 1ge, 1gf, 1gh, 1gi, 1gk, 1gm, 1gn, 1go, 1gp, 1gq, 1gr, 1gs, 1gt, 1gu, 1gv, 1gx, 1gy, 1gz, 1gæ, 1gø, 1ha, 1hb, 1hc, 1hd, 1he, 1hf, 1hg, 1hh, 1hk, 1hm, 1hn, 1ho, 1hq, 1hr, 1hs, 1ht, 1hu, 1hv, 1hx, 1hy, 1hz, 1hæ, 1hø, 1ia, 1ic, 1ie, 1if, 1il, 1im, 1in, 1io, 1ip, 1iq, 1ir, 1is, 1it, 1iu, 1iv, 1ix, 1iy, 1iz, 1iæ, 1iø, 1ka, 1ke, 1kf, 1kg, 1kh, 1ki, 1kk, 1kl, 1km, 1kn, 1ko, 1kp, 1kq, 1kr, 1ks, 1kt, 1ku, 1kv, 1ky, 1kz, 1kæ, 1kø, 1la, 1lb, 1lc, 1lh, 1li, 1ll, 1lo, 1lr, 1ø, 3aa, 3r, 3s, 3t, 3u, 3v, 3x, 3y, 3æ, 3ø, 4b, 4c, 4f, 4i, 7d, 9ab, 9ac, 9ae, 9af, 9ah, 9ai, 9aq, 9ar, 9au, 9av, 9ax, 9ay, 9az, 9aæ, 9aø, 9ba, 9bb, 9bc, 9bd, 9be, 9bf, 9bg, 9bh, 9bi, 9f, 9h, 9i, 9k, 9p, 9q, 9r, 9t, 9u, 9v, 9x, 10f, 10g, 10i, 10m, 11ab, 11ad, 11al, 11at, 11au, 11av, 11ax, 11ay, 11az, 11aæ, 11aø, 11b, 11ba, 11bb, 11bd, 11be, 11bf, 11bn, 11bo, 11bp, 11bq, 11br, 11bs, 11bt, 11bu, 11bv, 11bx, 11by, 11bz, 11bæ, 11bø, 11ca, 11cb, 11cc, 11cd, 11ce, 11cf, 11cg, 11ch, 11k, 11o, 11r, 11s, 11t, 11v, 11x, 11ø, 12a, 12b, 12d, 12e, 12f, 12h, 12i, 12k, 12l, 12m, 12n, 12o, 12p, 12q, 12r, 12s, 12t, 12u, 13a, 13b, 13c, 13d, 13f, 13g, 13h, 13i, 13k, 13l, 13m, 13n, 13o, 13p, 13q, 13r, 13s, 13t, 13u, 14a, 14c, 14d, 14e, 14f, 14g, 14h, 14i, 14k, 14l, 15a, 15b, 15c, 15d, 15e, 16a, 16b, 16c, 16d, 16e, 16f, 16g, 17a, 17b, 17d, 17e, 17f, 17g, 17i, 18a, 18b, 18c, 18d, 18e, 18f, 18g, 18h, 18i, 18k, 19a, 19c, 19d, 19e, 20a, 20b, 20c, 20d, 20e, 20f, 20h, 20k, 20l, 20o, 20s, 20v, 20x, 20y, 20z, 20æ, 21, 24a, 24b, 25, 26a, 26b, 28a, 29d, 30, 31a, 31b, 31c, 31d, 32a, 32b, 33a, 33b, 35a, 35b, 35c, 35e, 36a, 36b, 36c, 37a, 37c, 37d, 37e, 38a, 38b, 38c, 38d, 38f, 39a, 39c, 39d, 41a, 41ae, 41ah, 41ar, 42a, 42c, 42m, 42o, 42p, 42s, 42u, 44a, 44ad, 44am, 44an, 44ao, 44ap, 44ar, 44at, 44av, 44ax, 44ay, 44az, 44aæ, 44aø, 44b, 44bc, 44bd, 44bl, 44bq, 44br, 44bs, 44bu, 44bx, 44by, 44bæ, 44bø, 44ca, 44d, 44e, 44f, 45a, 45b, 45c, 45d, 45e, 45f, 45g, 45k, 45l, 45m, 45n, 45o, 45p, 45q og vejlitra 7000a, 7000aa, 7000ac, 7000ad, 7000ae, 7000af, 7000ah, 7000ai, 7000al, 7000b, 7000c, 7000e, 7000f, 7000g, 7000k, 7000m, 7000n, 7000p, 7000r, 7000s, 7000t, 7000u, 7000v, 7000x, 7000z, 7000æ og 7000ø alle Tranebjerg By, Tranebjerg, samt del af matr. nr. 1i, 3e, 3o, 4q, 7a, 9a, 9m, 10a, 42t og vejlitra 7000ak, 7000d, 7000q og 7000y alle Tranebjerg By, Tranebjerg.</p> <p>Matr. nr. 4b, 5b, 5p, 5r, 5u, 6b, 6d, 6l, 8e, 8f, 8i, 9b, 12m, 12n, 12q, 12r, 15h, 15p, 20aa, 20ab, 20k, 20s, 20t, 20u, 20v, 20y, 20z, 20æ, 20ø, 21p, 21q, 21r, 21s, 21t, 21u, 21v, 23c, 23g, 23p, 25a, 25b, 25e, 25f, 25g, 25i, 26a, 26b, 26c, 26d, 26e, 27a, 27b, 28, 29, 30, 31a, 31c, 31d, 32, 33, 34, 36a, 36b, 36c, 36d, 36e, 36f, 36g, 37a, 37b, 38a, 38b, 38c, 38d, 38e, 38f, 38g, 39a, 39b, 39c, 39d, 39e, 40a, 40c, 41a, 41b, 41c, 41d, 41e, 41f, 41g, 42a, 42b, 42c, 42d, 42e, 43a, 43b, 43c, 43d, 43e, 44a, 44b, 45a, 45b, 45c, 45d, 45e, 46c, 46d, 46e, 47, 48, 49a, 49b, 49c, 49d, 50a, 50b, 50c, 51a, 52, 53, 54a, 54b, 54c, 55, 56, 57a, 58, 59a, 60, 61, 62, 63, 64a, 64b, 65a, 65b, 65c, 66a, 66b, 67a, 67b, 68, 69, 70, 71, 72a, 72b, 73, 74a, 74b, 75a, 75b, 76a, 76b, 76c, 77, 78a, 78b, 78c, 79, 80, 81, 83, 84a, 84b, 84c, 85, 86a, 86b, 86c, 86d, 129a, 129b, 151, 152a, 152b, 153 og 154 alle Ørby By, Tranebjerg, samt del af matr. nr. 5a, 7n, 9c, 12b, 12k, 20l, 20x, 21o, 21z, 22a, 22c, 155, 156 og vejlitra 7000a og 7000c alle Ørby By, Tranebjerg.</p> <p>Matr. nr. 1b, 1c, 1f, 1k, 4c, 4d, 4h, 4l, 4m, 5a, 6b, 6e, 6g, 7g, 9k, 13a, 13e, 15b, 16a, 17a, 17c, 18, 19a, 19b, 20, 21, 23, 24, 25, 26a, 28a, 28b, 31a, 31b, 32, 34, 35a, 35c, 36, 37c, 38, 39, 44ag, 44l, 44m, 44o, 44s, 44u, 44x, 44y, 44æ, 47, 48a, 48b og vejlitra 7000a alle Østerby By, Besser.</p> <p>
2.2 Lokalplanens område er beliggende i både byzone og landzone. Lokalplanen ændrer ikke på områdernes zonestatus.</p>

§ 3 Områdets anvendelse

<p>Ingen bestemmelser.</p>

§ 4 Udstykning

<p>Ingen bestemmelser.</p>

§ 5 Vej, sti og parkeringsforhold

<p>Ingen bestemmelser.</p>

§ 6 Tekniske anlæg

<p>Ingen bestemmelser.</p>

§ 7 Bebyggelsens omfang og placering

<p>Ingen bestemmelser.</p>

§ 8 Bebyggelsens ydre fremtræden

<p>
8.1 Ny bebyggelse skal opføres som lavenergihuse, så den som minimum opfylder bestemmelserne for den aktuelle energiramme for energiforbrug i lavenergibygninger, jf. bygningsreglementets til en hver tid gældende klassifikationer, ved lokalplanens vedtagelse svarende til lavenergiklasse 2015 i BR10.<br>Da byggeriet skal opføres som lavenergibyggeri, gives der ved ansøgning om nybyggeri automatisk fritagelse fra tilslutningspligten til fjernvarme.</p> <p>
8.2 Der må ikke anvendes reflekterende tagmaterialer.</p> <p>Dog kan der opsættes/indpasses anlæg til vedvarende energi, f.eks. solcelleanlæg, solfanger. Eventuelle anlæg til solenergi sikres en god harmoni ift. omgivelserne eller bygningen, som anlægget opsættes på. Anlæg må ikke medføre blændingsgener for naboer og genboer.</p> <p>
8.3 Den centrale del af Nordby (rammeområde 48 og delområde 1D-01 i lokalplan 25),<br>er ikke omfattet af undtagelsen i § 8.2 ovenfor, og der kan således ikke opsættes anlæg til solenergi på bebyggelsen:</p>

§ 9 Ubebyggede arealer

<p>Ingen bestemmelser.</p>

§ 10 Øvrige bestemmelser

<p>Ingen bestemmelser.</p>

§ 11 Grundejerforening

<p>Ingen bestemmelser.</p>

§ 12 Servitutter

<p>
12.1 Om servitutter, der hviler på lokalplanområdet, henvises til ejendommens blade i tingbogen.</p> <p>
12.2 Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen fortrænges af planen.</p> <p>Ved den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplan nr. 75 ophæves følgende servitut inden for lokalplanens område:</p> <p style="padding-left: 30px;">Matr. nr. 9a, Tranebjerg By, Tranebjerg <br>Tinglyst: 21.03.2007 <br>Titel: Deklaration ang. boliger omfattet af lokalplan nr. 61 (lavenergi). <br>Påtaleberettiget: Samsø Kommune</p>

§ 13 Ophævelse af planer

<p>Fordelt efter rammeområder/byområder.</p> <p>
13.1 Ballen (rammeområde nr. 03 og 04) <br>Lokalplan nr. 53 - Nyt Boligområde i Ballen: <br>§ 7.4 (2. punktum) "Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagbelægninger", ophæves. <br>§ 7.5 "Mindre arealer, dog højst 10 kvm. pr. bolig, med solfanger eller solceller er tilladt. Ved etagebebyggelse herunder række og kædehuse med større sammenhængende arealer end 10 kvm. skal disse godkendes af Samsø kommunalbestyrelse", ophæves.</p> <p>Lokalplan nr. 62 - Etablering af nyt boligområde og strandpark i den sydlige udkant af Ballen: <br>§ 7.5 "Mindre arealer, dog højst 10 m<sup>2</sup> pr. bolig, med solfanger eller solceller er tilladt. Ved større sammenhængende arealer end 10 m<sup>2</sup> skal disse godkendes af Samsø kommunalbestyrelse", ophæves.</p> <p>
13.2 Nordby (rammeområde nr. 48 og 49) <br>Lokalplan nr. 25 - Bevarende lokalplan for Nordby: <br>§ 8 (5. afsnit) "Blanke og reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes", ophæves.</p> <p>
13.3 Tranebjerg (rammeområde nr. 79) <br>Lokalplan nr. 08 - Tæt lav bebyggelse ved Besservej: <br>§ 6.7 "Til tagmaterialer må ikke anvendes reflekterende materialer", ophæves.</p> <p>Lokalplan nr. 09 - Andelsboliger Frederiksberg: <br>§ 8.2 Reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes, ophæves</p> <p>Lokalplan nr. 63 - Boligområde Tranebjerg øst: <br>§ 9.4 (1. punktum) "Boligerne skal opføres som lavenergiklasse 2 …", ophæves.</p> <p>
13.4 Østerby (rammeområde 95)<br>Lokalplan nr. 26 - Bevarende lokalplan for Østerby: <br>§ 7 (6. afsnit, 2. punktum) "Blanke og reflekterende tagmaterialer må, bortset fra glaseret tegl, ikke anvendes", ophæves.</p>

§ 14 Tilladelser fra andre myndigheder

<p>Ingen bestemmelser.</p>

§ 15 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse

<p>Ingen bestemmelser.</p>

§ 16 Lokalplanens retsvirkninger

<p>
16.1 Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen.</p> <p>
16.2Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige ændringer kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.
16.3 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.</p> <p>
16.4 Forhold, der ikke er reguleret af lokalplanen, er omfattet af de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggelovgivningen.</p>

§ 17 Vedtagelsespåtegnelse

<p>Lokalplanen er vedtaget endeligt af Samsø Kommunalbestyrelse den 8. maj 2012. På kommunalbestyrelsens vegne</p> <table style="width: 370px; height: 64px; margin-left: auto; margin-right: auto;" border="0"> <tbody> <tr> <td style="width: 180px;" align="middle"><br><br></td> <td> </td> </tr> <tr> <td style="width: 180px;" align="middle">Jørn C. Nissen </td> <td style="text-align: center;"> Anders J. Jørgensen</td> </tr> <tr> <td style="width: 180px;" align="middle">Borgmester</td> <td style="text-align: center;">Kommunaldirektør</td> </tr> </tbody> </table> <p>Lokalplanen er offentliggjort i Samsø Posten og på Samsø Kommunes hjemmeside <a href="http://www.samsoe.dk/">www.samsoe.dk</a> den 12. oktober 2013.</p>
Matrikelkort over lokalplanområdet

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden