Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
75 - Lokalplan nr. 75
Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning
 

Lokalplanens formål


Formålet med lokalplanen er, at sikre at etablering af nyt byggeri udføres med sigte på energimæssig bæredygtighed som lavenergibyggeri, dvs. bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse opfylder den aktuelle energiramme for energiforbrug for lavenergibygninger i henhold til det til enhver tid gældende bygningsreglement.

Ved lokalplanens ikrafttræden må ny bebyggelse inden for lokalplanområdet således maksimalt have et energiforbrug svarende til energirammen for bygningsreglementets energiklasse 2015, jf. Bygningsreglement 2010.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden