Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
75 - Lokalplan nr. 75
Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning
 

Eksisterende forhold


Lokalplanen omfatter 36 eksisterende boligområder og 2 fritidsområder, som ligger i og ved 23 forskellige bysamfund, som alle er helt eller delvist udbygget. Lokalplanen er afgrænset til at omfatte de rammeområder i Kommuneplan 2009-21, hvor anvendelsen helt eller deltvist er fastlagt til boligformål og ferie- fritidsformål. Lokalplanen regulerer alene opførelse af ny bebyggelse.

De 38 rammeområder som tilsammen udgør lokalplanområdet omfatter forskellige typer af bebyggelsesstrukturer og anvendelseskategorier, i form af:

  • landsbyer, der består primært af blandede områder med boliger og mindre erhvervsfunktioner i en åben struktur, hvor landsbymiljøet skal fastholdes

  • boligområder i byerne, der primært består af åben-lav og tæt-lav boliger

  • blandede byområder, der både består af boliger og erhverv

  • centerområdet i Tranebjerg

  • ferie- og fritidsområder ved Kolby og Vesterløkken

Lokalplanens område er beliggende i både byzone og landzone. Lokalplanen ændrer ikke på områdernes zonestatus.

Inden for lokalplanområdet er der en del eksisterende bygninger, som i Kommuneatlaset for Samsø er udpeget som fredede bygninger eller bygninger med høj bevaringsværdi. Disse bygningerne er ligeledes registreret i Kulturarvsstyrelsens database over fredede og bevaringsværdige bygninger (FBB). Endvidere er der en række områder, som i Kommuneplanen er udpeget som bevaringsværdige kulturmiljøer, der ligger helt eller delvist inden for lokalplanens område.

For fredede bygninger gælder, at alle ændringer kræver en forudgående tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen. For bevaringsværdig bebyggelse gælder, at den ikke må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden kommunalbestyrelsens tilladelse.

Det er vigtigt for bevaringsinteresserne, at om- og tilbygninger sker på en måde, der respekterer den enkelte bygnings oprindelige stilart, ligesom det er vigtigt, at nye materialer vælges med omtanke, når tag, vinduer mv. skal udskiftes, eller facaden skal renoveres.

FBB - Kulturarvsstyrelsens database over fredede og bevaringsværdige bygninger


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden