Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
70 - Lokalplan nr. 70
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen Forholdet til anden planlægning og lovgivning Servitutter Bonusvirkning Tilladelser fra andre myndigheder
 

Tilladelser fra andre myndigheder


Der skal søges Naturstyrelsen, Århus om forudgående dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 15, om strandbeskyttelseslinie, til etablering af bebyggelse, anlæg mv. inden for strandbeskyttelseslinien.

Da der i forbindelse med realisering af lokalplanen kan etableres parkering og oplag i festivalperioden inden for fortidsminde beskyttelseslinien er det en betingelse, at Samsø Kommune meddeler dispensation fra bestemmelserne i Naturbeskyttelseslovens § 18 stk. 1.

Skærpelse af parkeringsreglerne med midlertidige parkeringspåbud på veje i (og omkring) lokalplanområdet kan ikke gennemføres uden tilladelse fra vejmyndigheden.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden