Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
70 - Lokalplan nr. 70
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen > Retningslinjer > Rammebestemmelser Forholdet til anden planlægning og lovgivning Servitutter Bonusvirkning Tilladelser fra andre myndigheder
 

Rammebestemmelser


Området er i kommuneplanen omfattet af rammeområde nr. 8-5122 (Ballen - Festivalpladsen) og er udlagt til landbrugsformål og årlig afholdelse af musikfestival med tilhørende teltplads, parkering og andre naturligt tilknyttede servicefunktioner i uge 27 til 31.

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 5 for den enkelte ejendom og bebyggelse kan maksimalt opføres med en maksimal bygningshøjde på 5 meter. Dog kan midlertidige bygningskonstruktioner i festivalperioden gives større højde.

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden