Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
70 - Lokalplan nr. 70
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen Forholdet til anden planlægning og lovgivning > Statslige planer > Lokalplaner og byplanvedtægter > Bygge- og beskyttelseslinjer > Vejlovgivning > Museumsloven > Forsyningsforhold > Landbrugspligt > Støjforhold > Jordforurening > Miljøvurdering Servitutter Bonusvirkning Tilladelser fra andre myndigheder
 

Vejlovgivning


I forbindelse med afholdelse af festivalen (traditionelt i uge 29) etableres der parkeringsforbud på lokale veje inden for lokalplanområdet. Ligeledes forventes det at parkeringsforbuddet gennemføres på de offentlige veje der grænser op til lokalplanområdet.

Skærpelse af parkeringsreglerne med midlertidige parkeringspåbud kan ske vha. mobile skilte m.v.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden