Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
70 - Lokalplan nr. 70
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen Forholdet til anden planlægning og lovgivning > Statslige planer > Lokalplaner og byplanvedtægter > Bygge- og beskyttelseslinjer > Vejlovgivning > Museumsloven > Forsyningsforhold > Landbrugspligt > Støjforhold > Jordforurening > Miljøvurdering Servitutter Bonusvirkning Tilladelser fra andre myndigheder
 

Støjforhold


Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse således at det fortsat kan anvendes til afholdelse af den årlige musikfestival. Støjkilder i forbindelse med afholdelse festivalen er dels fra publikummer, dels fra musik, motorstøj og fra øvrige driftsfunktioner, samt fra transport til og fra festivalpladsen.

Der er ingen faste regler for, hvor meget udendørs musikarrangementer må støje. Den enkelte kommune har mulighed for at vedtage retningslinjer for afholdelse af koncerter og lignende udendørs arrangementer.

Støj fra større musikarrangementer er ikke godkendelsespligtige efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Festivaler og lignende har en sådan midlertidig karakter, at de ikke kan betegnes som en virksomhed der omfattes af kommuneplanens retningslinier eller af de vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj.

Der har således ikke hidtil været fastsat krav til festivalen med konkrete støjgrænser. Samsø Kommune har alene forbeholdt sig muligheden for at gribe ind, hvis der kommer mange naboklager.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden