Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
70 - Lokalplan nr. 70
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen Forholdet til anden planlægning og lovgivning > Statslige planer > Lokalplaner og byplanvedtægter > Bygge- og beskyttelseslinjer > Vejlovgivning > Museumsloven > Forsyningsforhold > Landbrugspligt > Støjforhold > Jordforurening > Miljøvurdering Servitutter Bonusvirkning Tilladelser fra andre myndigheder
 

Statslige planer


Grundvandsbeskyttelse

Vand- og Natura 2000-planerne er implementeret i den danske lovgivning i Miljømålsloven, og det er statens miljøcentre, der udarbejder planerne. Kommuneplanen for Samsø Kommune kan ikke indeholde retningslinjer for emner, der er omfattet af Miljømålslovens bestemmelser. Indtil Vand- og Natura 2000-planerne er vedtaget, er det således retningslinjerne i regionplanen for Århus Amt, der gælder. Vandplanerne er fremlagt i offentlig høring fra den 4. oktober 2010 og et halvt år frem, hvorefter Naturstyrelsen vil udarbejde de endelige vandplaner, som forventes vedtaget i efteråret 2011.

Lokalplanområdet ligger inden for et område, som i Regionplanen for Århus Amt er udpeget som et område med almindelige med drikkevandsinteresser (OD). Det vurderes, at anvendelse af området til festivalformål ikke vil udgøre en risiko for grundvandsbeskyttelsen.

Lokalplanen er i overensstemmelse med retningslinjerne i Regionplan 2005.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden