Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
70 - Lokalplan nr. 70
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen Forholdet til anden planlægning og lovgivning > Statslige planer > Lokalplaner og byplanvedtægter > Bygge- og beskyttelseslinjer > Vejlovgivning > Museumsloven > Forsyningsforhold > Landbrugspligt > Støjforhold > Jordforurening > Miljøvurdering Servitutter Bonusvirkning Tilladelser fra andre myndigheder
 

Jordforurening


Samsø Kommune er ikke bekendt med, at der findes forurenet jord i området. Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde inden for lokalplanområdet konstateres tegn på jordforurening, skal kommunens miljøafdeling kontaktes.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden