Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
70 - Lokalplan nr. 70
 

Lokalplan nr. 70 IIPlansystem ID 1375592 
Plansystemets objektkode for delområder 30 
Plansystemets kode for plantype Normalt delområde 
Lokalplan som delområdet er knyttet til 1423312 
Delområdenummer Lokalplan nr. 70 II 
Markering af at planen er kompleks Planens bestemmelser kan godt registreres 
Planen regulerer IKKE anvendelse Anvendelse reguleres 
Anvendelse generelt Landområde 
Zonestatus for det samlede delområde reguleres IKKE entydigt som enten "byzone" eller "sommerhusområde" Falsk 
Delområdet regulerer IKKE bebyggelsesomfang Bebyggelsesomfang reguleres 
Delområdet regulerer IKKE Udstykning Udstykning reguleres 
Sortering (skriv tal mellem 100 og 999) 120 
omraadets_anvendelse #.# Delområde II kan i festivalperioden anvendes til sceneområde, med opstilling af musikscener, boder og servicefunktioner, samt camping og parkering. 
Bebyggelsens_omfang_og placering #.# I delområde II kan der i forbindelse med afholdelse af festivalen etableres de nødvendige midlertidige anlæg og konstruktioner - i form af scener, telte, boder mv.

Midlertidige bygningskonstruktioner mv., der etableres i forbindelse med afholdelse af festivalen kan opføres med en højde der overstiger 4 meter. 


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden