Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
70 - Lokalplan nr. 70
 

Lokalplan nr. 70 IPlansystem ID 1375591 
Plansystemets objektkode for delområder 30 
Plansystemets kode for plantype Normalt delområde 
Lokalplan som delområdet er knyttet til 1423312 
Delområdenummer Lokalplan nr. 70 I 
Markering af at planen er kompleks Planens bestemmelser kan godt registreres 
Planen regulerer IKKE anvendelse Anvendelse reguleres 
Anvendelse generelt Landområde 
Zonestatus for det samlede delområde reguleres IKKE entydigt som enten "byzone" eller "sommerhusområde" Falsk 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Delområdet regulerer IKKE bebyggelsesomfang Bebyggelsesomfang reguleres 
Delområdet regulerer IKKE Udstykning Udstykning reguleres 
Sortering (skriv tal mellem 100 og 999) 110 
omraadets_anvendelse #.# Delområde I kan anvendes til oplag af materiel, uden for festivalperioden, for festivalens materiel, herunder bygninger, skure mv. Etablering af bebyggelse må ikke gives en permanent karakter. 
Bebyggelsens_omfang_og placering #.# I delområde I kan der etableres oplag af festivalens materiel. Der kan alene etableres bebyggelse og anlæg, der ikke har en permanent karakter, i form af containere, skurvogne og lignende.

#.# Bebyggelse og anlæg til oplag af materiel i delområde I må ikke gives en højde der overstiger 4 meter over terræn. 
Bebyggelsens_ydre_fremtræden #.# Bebyggelse og anlæg i delområde I skal fremtræde med facader i farver inden for jordfarveskalaen. #.# Tage skal udføres som tagpap i sorte farver. 


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden