Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
70 - Lokalplan nr. 70
Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning
 

Eksisterende forhold


Lokalplanområdet er beliggende ved østkysten nord for Ballen.

Området anvendes i dag primært til landbrugsformål og i sommerperioden til afholdelse af Samsø Festivalen. Området er omfattet af landbrugspligt og består af åbent landbrugsland, med enkelte levende hegn. Området er ubebygget, dog er der i områdets sydligste del etableret vinteroplag for festivalen i form af skurvogne og containere. Terrænet i området er svagt faldende i retning mod kysten.

Samsø Festivalen har været afholdt inden for området siden 1990. Festivalen afholdes traditionelt hvert år i uge 29 med klargøring og rydning af festivalområdet i henholdsvis uge 27 og 28 samt uge 30 og 31.

Lokalplanområdet er privat ejet og er beliggende i landzone. Områdets østlige del (300 meter fra kysten) er omfattet af strandbeskyttelseslinie og den nordvestlige del af området er omfattet af beskyttelseslinie (100 meter) ved fortidsmindet Bøgeshøj, som vist på kortbilag 1 og 2.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden