Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
70 - Lokalplan nr. 70
Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning
 

Baggrund


I afsnittet om lokalplanens baggrund kan du læse om grundlaget for udarbejdelsen af lokalplanen.

Baggrunden for lokalplanen er et konkret ønske om, at udvide festivalområdet, således at især parkering, men også camping kan håndteres inden for området.

På baggrund af den offentlige høring er der foretaget en række mindre ændringer af planen i forhold til forslaget. Den offentlige høring af planforslaget fandt sted fra den 27. januar til den 24. marts 2011 og gav anledning til 3 ændringsforslag. For det første er der foretaget en mindre ændring af områdets afgrænsning, således at den er rykket 20 meter tilbage fra skel mod naboen i nordvest. For det andet er det pga. grundvandsforhold i området givet mulighed for at tilslutning til el kan ske over terræn og for det tredie at master hertil alene kan have en højde på 1,3 meter. 

 

Lokalplanen er udarbejdet af Samsø Kommune, Teknisk afdeling i samarbejde med COWI a/s, januar 2011.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden