Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
Lokalplan nr. 82 - For området ved værftet, dokken samt fiskemolen
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen > Forholdet til Kommuneplanen > Retningslinjer Servitutter Midlertidige retsvirkninger
 

Retningslinjer


Kystnærhedszonen

Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen, som er omfattet af Planlovens bestemmelser om planlægning i kystområderne, herunder en vurdering af alle lokalplaner i kystnærhedszonen.

Hvis ny bebyggelse og anlæg vil påvirke kysten visuelt, skal der redegøres for påvirkningen, og hvis bebyggelsen afviger væsentligt i højde og omfang fra den eksisterende bebyggelse i området samt overstiger en bygningshøjde på 8,5 meter skal der gives en begrundelse herfor.

Kommuneplanrammen giver mulighed for byggeri i op til 12 meters højde, og dette forhold er videreført skærpet i den foreliggende lokalplan der maksimalt giver mulighed for byggeri i 10 meters højde målt i niveau fra nærmeste offentlige vej.

En del af den eksisterende bebyggelse indenfor lokalplanområdet trænger til renovering. Da der er tale om et område med en særlig karakter, forsøger man at værne om det miljø disse bygninger er med til at skabe. Lokalplanen søger at videreføre elementerne fra den gældende lokalplan, der netop har som formål at bevare områdets karakteristika.

På den baggrund er det Kommunalbestyrelsens vurdering, at lokalplan nr. 82 ikke vil påvirke kystlandskabet på negativ vis.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden