Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser
Øvrige bilag
Lokalplan nr. 82 - For området ved værftet, dokken samt fiskemolen
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen > Forholdet til Kommuneplanen > Retningslinjer Servitutter Midlertidige retsvirkninger
 

Forholdet til KommuneplanenKommuneplan 2013 er vedtaget af Samsø Kommunalbestyrelse 27. august 2013 og fastlægger en række forudsætninger og bestemmelser for lokalområdernes udviklingsmuligheder i form af retningslinjer for arealanvendelsen og rammer for lokalplanlægningen.

Lokalplaner skal redegøre for de kommuneplanretningslinjer, der er relevante for lokalplanområdet, og for kommuneplanens lokalplanrammer for området.

Hvis lokalplanen ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, skal der redegøres for, hvad uoverensstemmelsen består i, og at lokalplanen forudsætter at der tilvejebringes et tillæg til kommuneplanen.

 


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden