Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser og kort
Øvrige bilag
86 - Boligkvarter nord for Ålebækken
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen Forholdet til anden planlægning og lovgivning Servitutter Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Servitutter


Det er ejere og bygherrens eget ansvar at sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst.

Ifm. udarbejdelsen af lokalplanen er der registreret følgende tinglyste servitutter, som kan have betydning for bygge- og anlægsarbejde inden for lokalplanområdet:

Matr. nr. 5am, 5b, 5bt, 5ck, 5d, 5u, 5y, 20eg, Brundby By, Tranebjerg
Tinglyst: 21.01.1944
Titel: Deklaration ang. fastsættelse af byggelinier
Påtaleberettiget: Samsø Sogns Menighedsråd

Matr. nr. 5am, 5b, 5d, 5t, 5u, 5y,Brundby By, Tranebjerg
Tinglyst: 03.09.1960
Titel: Deklaration ang. oversigtslinie
Påtaleberettiget: Holbæk Amtsråd

Matr. nr. 5av, Brundby By, Tranebjerg
Tinglyst: 10.01.2012
Titel: Deklaration ang. bebyggelse og beplantning mv.
Påtaleberettiget: Ejerne af matr. nr. 5am og 5av, Brundby By, Tranebjerg

Samsø Kommune gør opmærksom på, at man ikke har ansvaret for eventuelle fejl og mangler i oversigten.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden