Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser og kort
Øvrige bilag
86 - Boligkvarter nord for Ålebækken
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen Forholdet til anden planlægning og lovgivning Servitutter Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Lokalplanens indhold


Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser, som sikrer et samlet og ensartet administrationsgrundlag for områdets anvendelse og fremtræden.

Bestemmelserne muliggør udstykning af fem grunde fra matr. nr. 58c og fire grunde fra matr. nr. 5b begge Brundby By, Tranebjerg i sammenhæng med det eksisterende boligområde, sikrer et rekreativt grønt areal med plads til etablering af en offentlig sti langs Ålebækken, samt muliggør etablering af et parkeringsareal.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden