Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser og kort
Øvrige bilag
86 - Boligkvarter nord for Ålebækken
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen Forholdet til anden planlægning og lovgivning > Forholdet til anden planlægning og lovgivning > Bygge- og beskyttelseslinjer > Miljø > Museumsloven > Teknisk forsyning > Vejlovgivning > Jordforurening > Miljøvurdering Servitutter Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Lokalplaner og byplanvedtægter


Området er omfattet af lokalplan nr. 31 og 46, som har haft til formål at danne grundlag for udstykning af byggegrunde til boligbebyggelse, ophæves ved den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan, samt lokalplan nr. 6, som har et karakterbevarende formål, som ophæves for nærværende lokalplanområde, som er ny bebyggelse opført efter lokalplanens vedtagelse i1980.

Området er omfattet af lokalplan nr. 75 for lavenergibyggeri i boligområder på Samsø.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden