Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser og kort
Øvrige bilag
86 - Boligkvarter nord for Ålebækken
Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning
 

Lokalplanens formål


Lokalplanforslaget er udarbejdet med baggrund i planlovens § 13, stk. 2 og skal danne grundlag for at samle et boligkvarter af samme bebyggelsesmæssig karakter under én lokalplan. Lokalplanforslaget skal skabe et samlet og ensartet administrationsgrundlag for områdets anvendelse og fremtræden.Lokalplanområdet er i dag omfattet helt eller delvist af flere eksisterende lokalplaner samt en række dispensationer. Flere matr. nr. er omfattet af flere eksisterende lokalplaner:

  1. Lokalplan nr. 6 – Et område ved Ballen Havn (matr. nr. 20ed, 20eg, 20, eh, 20en, 20ep, 20eq, 20er, 20es, 20et, 20eu, 50a alle Brundby by, Tranebjerg)

  2. Lokalplan nr. 31 – Et område ved Nylandsvej i Ballen (matr. nr. 5al, 5at, 5bt, 5bu, 5bv, 5bx, 5by, 5bz, 5bæ, 5bø, 5ca, 5cd, 5ce, 5cf, 5cg, 5ch, 5d, 5n alle Brundby by, Tranebjerg)

  3. Lokalplan nr. 46 – Drachmannsvej i Ballen (matr. nr. 20eg, 20en, 20ep, 20eq, 20er, 20es, 20et, 20eu, samt del af matr. nr. 20ed, alle Brundby by, Tranebjerg)

  4. Lokalplan nr. 75 – For lavenergibyggeri i boligområder og lignende på Samsø

Lokalplan nr. 86 kan således betragtes som et ”sammenkog” af den hidtil gældende planlægning, hvor det primære formål er at videreføre anvendelsen som blandet boligområde og rekreativt grønt område. Lokalplanområdet udvides til at omfatte kommuneplanramme nr. 4 – Ballen, Boliger og nr. 13 – Ballen, Rekreativt grønt område.Udvidelsen af lokalplanområdet giver mulighed for udstykning af fem grunde fra matr. nr. 58c og fire grund fra matr. nr. 5b begge Brundby By, Tranebjerg, samt sikrer reservering af areal til offentlig sti langs med Ålebækken.Samtidig har lokalplanforslaget til formål at muliggøre etableringen af et parkeringsareal på matr. nr. 20ed, Brundby By, Tranebjerg.

 


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden