Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser og kort
Øvrige bilag
86 - Boligkvarter nord for Ålebækken
Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning
 

Eksisterende forhold


Lokalplanområdet omfatter et areal på 12,7 ha fordelt på tre delområder, som vist på bilag 1. Området er en del af Ballen By og ligger som et boligkvarter med helårsbeboelse hhv. fritidsbeboelse nordvest for Ballen Lystbådehavn.

Delområde A er i dag bebygget som et boligområde med lav bebyggelse og er næsten fuldt udbygget, mens delområderne B og C ligger som grønne friarealer langs Ålebækken.

I dag er delområde C udlagt som fælles opholdsareal, men fremstår som meget tilgroet.

Lokalplanområdet ligger med ud til kysten mod øst, med udsigt ud over et bakket landbrugslandskab mod vest og med byområder mod både syd og nord.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden