Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser og kort
Øvrige bilag
85 - Parkgolf i Ballen
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen Forholdet til anden planlægning og lovgivning Servitutter Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Lokalplanens indhold


Lokalplanen muliggør etablering af en parkgolfbane. En sådan bane på 9 huller kan etableres på 0,7 ha. I første etape (2018) anlægges to baner på den vestlige del af lokalplanområdet.

I tilknytning til banerne opføres en bygning til service, administration og opbevaring af udstyr, samt anlæggelse af parkeringspladser med indkørsel fra Ballenvej.

Der er tale on en græsbane, med spredt beplantning mellem banerne. Beplantningen vil overvejende være korte hække af forskellig karakter for variationens skyld. 

Arter, Birk, Bøg, Japansk kirsebær, Bærbuske, o.l. 

Det vil blive pantet solitære træer fordelt over arealet, max 5 pr. hektar.

Der anlægges små sandbunkers ved nogle af banerne samt graves en enkelt mindre dam som forventes at folde vandspejl hele året.

I etape 1, den vestlige del (2018) vil der ikke blive tale om ændring af terræn med mere end +/- 0,5 meter.

I etape 2, den østlige del (2019) ansøges on tilladelse til terrænændring på op til 1 meter enkelte steder på arealet for at give en mere interessant helhed. Dette vil kræve særskilt landzonetilladelse.

Der vil blive mulighed for at opsætte bord- og bænke sæt rundt på arealet, dog ikke i nærhed at eksisterende bebyggelser. 


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden