Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser og kort
Øvrige bilag
84 - Samsø Biogas
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen Forholdet til anden planlægning og lovgivning Servitutter Bonusvirkning Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Trafikale forhold – vej-, sti og parkeringsforhold

Primær adgang til lokalplansområdet sker via Trolleborgvej, som er vurderet til at kunne håndtere den øgede belastning. Trafikken forventes øget med 3,1 %.

Tilslutning til Trolleborgvej udføres via en tilkørsel, denne tilkørsel etableres inden for lokalplansområdet.

Belysningsplanen udarbejdes og godkendes af kommunen, inden udførsel.

Parkering etableres så der er plads til gæster i evt. besøgscenter.

 

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden