Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser og kort
Øvrige bilag
84 - Samsø Biogas
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen Forholdet til anden planlægning og lovgivning Servitutter Bonusvirkning Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Bebyggelsens omfang og placering

Anlægget placeres i et lavt beliggende landbrugsområde (kote 11-18) omgivet af bakker til tre sider og en rørlagt bæk/grøft mod syd/sydøst. Egnen er præget af landsbyer, spredte gårde og småbebyggelser og ligger tæt op af Trolleborg – et tidligere andelsmejeri, som i dag huser Samsø Syltefabrik.

Ved den endelig udformning, er det væsentligt at placere de enkelte delanlæg således, at den interne pumpning så vidt muligt minimeres. Udformningen skal tage hensyn til afstanden mellem anlæggets tanke, tilkørsel og aflæsning, så dette kan ske smidigt. Ligeledes skal anlægget placeres, så det visuelt indgår i landskabet, med dets åbne land mod syd, og det bakkede terræn.

Bebyggelsesprocent må ikke overstige 60 for lokalplansområdet.

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden