Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser og kort
Øvrige bilag
84 - Samsø Biogas
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen Forholdet til anden planlægning og lovgivning Servitutter Bonusvirkning Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Anvendelse

Lokalplanområdet udlægges til teknisk anlæg i form af et biogasanlæg med tilknyttende bygninger, tanke, samt andre faciliteter. Der søges midler til muligheden for etablering af et besøgscenter, som ville kunne fremme turisme og formidling af cirkulær økonomi.

Inden for anlægget skal der som helhed etableres randvolde som tager højde for uheld og evt. tankbrud på selve biogasanlægget ved at anlægge tilstrækkelig jordvold omkring tankene/anlægget. Et tankbrud kan derved opsuges og uskadeliggøres.

Recipienten for et brud på biogasanlæggets tanke vil potentielt være den rørlagte Vestre Kanal, men med randvolde og forsinkelsesbassin forventes der ikke at være effekter.

Der skal udarbejdes en beplantningsplan i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden