Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg

 

Baggrund
Redegørelse
Bestemmelser og kort
Øvrige bilag
84 - Samsø Biogas
Lokalplanens indhold Forholdet til kommuneplanen Forholdet til anden planlægning og lovgivning Servitutter Bonusvirkning Tilladelser fra andre myndigheder Midlertidige retsvirkninger
 

Lokalplanens indhold


Området og zonestatus

Lokalplanområdet udgør dele af matr.nr af 7a, 8q, 8b, 10b, 10l og 10s alle Permelille By, Kolby hvilket giver et samlet areal på 4,5 ha.

Den påtænkte placering ændrer på det udpegede perspektivområde for biogas fra Kommuneplan 2013 ved at inddrage 8B og 10b med tilhørende arronderinger. Lokalplanområdet er placeret i landzone, hvilket den bliver ved med. Hermed får anlægget ikke betydning for, eksisterende landbrugsbedrifters mulighed for at udvide. Dog vil de ca. 4,5 ha blive permanent inddraget fra landbrugsjord. Lokalplanen indeholder bonusvirkning i henhold til planlovens § 15 stk. 4. Det betyder, at lokalplanen erstatter de landzonetilladelser, der er nødvendige efter Planlovens § 35 stk. 1.

Udstykning

I forbindelse med etableringen af biogasanlægget vil biogasanlæggets område blive udmatrikuleret.

Bekendtgørelsen af lov om udstykning og anden registrering i matriklen § 8, ved en sammenlægning, hvilket vil sige at flere faste ejendomme registreres i matriklen som én samlet fast ejendom.

Aflysning

Hvis et biogasanlæg ved Trolleborgvej ikke er påbegyndt i 2020, har Kommunalbestyrelsen til hensigt, at aflyse denne lokalplan.


Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk Om hjemmesiden